Slovenskí žiaci z chorvátskeho Jelisavca v projekte Jazyk do dedičstva

Medzi aktivity, ktoré Slovenské kultúrne centrum v Našiciach vykonáva v oblasti ochrany slovenskej kultúry a jazyka, je zaradený projekt Jazyk do dedičstva, vzdelávací program pre žiakov základných škôl. Projekt, organizovaný s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je  pripomienkou Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý sa na celom svete oslavuje 21. februára. Je to každoročná aktivita, ktorú SKC v Našiciach uskutočňuje v spolupráci so školami, v ktorých sa pestuje slovenský jazyk a kultúra a s ktorými má podpísanú dohodu o spolupráci.

K projektu bola vo Vlastivednom múzeu Našice inštalovaná výstava  o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, ktorú 13. februára 2017 navštívili žiaci Základnej školy Ivana Brníka Slováka z Jelisavca v sprievode ich učiteľky slovenského jazyka Branky Kanđerovej.  Žiakov a ich učiteľku slovenského jazyka privítala riaditeľka múzea Silvija Lučevnjaková, vzápätí v slovenskom jazyku aj riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová. Žiakom zároveň predstavila 11 kultúrnych prvkov, ktoré sa nachádzajú na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva Slovenska. Na výstave sa žiaci mohli dozvedieť ako bolo podľa legendy objavené zlato v Banskej Štiavnici, pri akej príležitosti sa zvonilo zvonmi, ako vznikla modrotlač a okrem ďalších zaujímavých slovenských artefaktov aj fujara. Slovný výklad spestrila kustódka Centra Tatjana Buhová hrou na dvoch pastierskych ľudových tradičných hudobných nástrojoch, fujare a koncovke, čím získala obdiv prítomných.

Žiaci z Jelisavca a ich učiteľka pani Kanđerová vyjadrili potešenie z tejto návštevy, ako aj zo spolupráce s Centrom, pričom podujatie okrem znalostí o slovenskom kultúrnom dedičstve žiakom priblížilo aj niektoré pojmy zo slovenského jazyka, čím si obohatili svoju slovnú zásobu.

TATJANA  BUHOVÁ