Slovenskí žiaci z Maďarska a Srbska v Škole v prírode v Hronci

Dovedna 300 žiakov a študentov slovenských národnostných škôl z Maďarska a po prvýkrát aj zo Srbska sa zúčastní postupne od 15. septembra do 25. októbra 2013 programu šiesteho ročníka Školy v prírode – Poznaj svoje korene v jedinečnom prostredí slovenských hôr.  Na slávnostnom otvorení prvého turnusu sa zúčastnili v pondelok 16. septembra v rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

Koordinátorkou a hlavnou organizátorkou programu Školy v prírode – Poznaj svoje korene je aj v tomto roku autorka projektu Ruženka  Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku. Cieľom programu je podľa jej slov „zabezpečiť žiakom slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku v slovenskom prostredí, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a spoznávať históriu, kultúru i prírodné krásy Slovenska.“ 

Školu v prírode organizuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) z finančných prostriedkov určených na tento a podobné účely v rámci podpory slovenskej národnostnej menšiny aj vďaka dohode medzi vládami Maďarska a Slovenskej republiky. Mimochodom, kuratórium VPN ZSM vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej školy celkom 49 000 eur.  Školu v prírode absolvujú v jej piatich turnusoch postupne najmä žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu.

Bohatá fotogaléria aj na Facebooku oslovma.hu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471339502965031.1073741857.147596498672668&type=1

 

O svojej návšteve na otvorení Školy v prírode – Poznaj svoje korene v Hronci hovorí Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, v záverečnej časti video rozhovoru na:

http://www.youtube.com/watch?v=dGhpxvW4sb8#t=186

 

Foto: IMRICH FUHL, šéfredaktor portálu www.oslovma.hu