Slovensko-český klub v Prahe slávi 20. narodeniny

V Českej republike žije po USA najpočetnejšia slovenská komunita za hranicami našej krajiny. Po rozdelení spoločného štátu tam postupne vznikali mnohé slovenské organizácie a spolky. Medzi nimi aj Slovensko-český klub, ktorý sa svojimi aktivitami snažil udržať dobré vzťahy medzi našimi krajinami a šíriť slovenskú kultúru v Česku.

Klub oslávil vo februári 20. výročie založenia. O aktivitách klubu ako aj dôvodoch vzniku jeho predsedníčka Naďa Vokušová povedala viac a aktivity i posolstvá klubu priblížila Inge Slaninkovej, redaktorke Radio Slovakia International RTVS v cykle Slováci vo svete.

Stiahnuť audio súbor