Slovensko má najviac obyvateľov v histórii: 5,4 milióna!

Vlani malo Slovensko najviac obyvateľov v doterajšej histórii, k 31. decembru 2014 ich bolo 5 421 349. Ako ďalej na tlačovej konferencii v Bratislave povedala v pondelok 29. júna 2015 predsedníčka Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Ľudmila Benkovičová, žien bolo v roku 2014 na Slovensku viac ako mužov, a to 51,3 percenta. Informáciu priniesli obe agentúry – SITA a TASR, ako aj internetové portály a médiá.

Najzávažnejším demografickým problémom Slovenska je však aj naďalej starnutie populácie. Vlani dosiahol priemerný vek obyvateľov 39,9 roka. Priemerný vek mužov bol o tri roky nižší ako priemerný vek žien, muži mali v priemere 38,2 roka, ženy 41,4. Starnutie obyvateľstva je podľa Benkovičovej dôsledkom viacerých zmien, ako je napríklad zníženie pôrodnosti či odkladanie materstva do vyššieho veku. „V nasledujúcich rokoch sa bude starnutie opäť zvyšovať,“ poznamenala. Polovica obyvateľstva Slovenska je teda staršia ako 39 rokov.

V roku 2014 sa podľa údajov Štatistického úradu SR narodilo 55 033 živých detí, čo je o 210 viac ako rok predtým. Naopak, zomrelo 51 346 osôb, a teda o 743 menej ako v roku 2013. „Úmrtnosť má stabilný charakter, plynulo sa však zvyšuje. Vlani dosiahol priemerný vek u mužov 73 rokov, u žien 80 rokov,“ priblížila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Z tých, čo vlani zomreli, bolo 52 percent mužov. Medzi hlavné príčiny smrti patria choroby obehovej sústavy, nasledujú nádory, vonkajšie príčiny, ako sú napríklad dopravné nehody a choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Ako nadviazala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková, vlani bola úmrtnosť najvyššia v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. „Tento trend pokračuje z minulého obdobia,“ poznamenala s tým, že naopak, najmenej ľudia zomierali v Prešovskom a Košickom kraji.

Slováci uzavreli v minulom roku 26 737 manželstiev, tento počet sa však znížil. Slováci sa vlani najviac sobášili v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom. Na 100 uzavretých manželstiev pripadlo 39 rozvodov. Najviac rozvodov bolo v Bratislavskom a Trnavskom kraji, naopak, najmenej v Prešovskom kraji. Rozvodovosť však od roku 2008 klesá, pripomenula Podmanická. Ako pokračovala, klesá takisto potratovosť, no zvyšuje sa podiel spontánnych potratov ako aj priemerný vek ženy pri potrate.

Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika vlani 1 713 ľudí, čo je o 666 menej ako rok predtým. Podľa riaditeľky odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzany Podmanickej dominujú v rámci migrácie európske krajiny, druhou najpočetnejšou skupinou boli vlani imigranti z USA.  Najviac ľudí však prišlo na Slovensko z Česka, Veľkej Británie, Maďarska a Rakúska. Slováci sa najčastejšie vysťahovali do Česka, Rakúska, Veľkej Británie a do Nemecka.

Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol v roku 2014 hodnotu 5 400 osôb. „Demografický vývoj základných procesov na Slovensku bol vlani stabilný. Vzhľadom na to, že medziročné zmeny v pôrodnosti, sobášnosti, rozvodovosti, potratovosti a úmrtnosti sú len minimálne, vývojové trendy sa zásadne nezmenili,“ pripomenula predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.