Slovensko–maďarské rokovanie o ďalšom postupe pri realizácii projektu Slovenský dom – stredisko pilíšskych Slovákov

Dňa 15. júna 2011 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky k otázkam súčasného stavu výstavby nového Slovenského domu v Mlynkoch v pilíšskom regióne v Maďarsku.

"madari

Pohľad na účastníkov slovensko-maďarského rokovania o realizácii projektu Slovenský dom – stredisko pilíšskych Slovákov.

Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnila Katarína Vajdová, riaditeľka Kancelárie predsedníčky vlády, Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za maďarskú stranu Csaba Latorcai, zástupca štátneho tajomníka pre národnostné a spoločenské vzťahy Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti a Anton Paulik, zástupca riaditeľa odboru pre menšinové vzťahy.

Predmetom rokovania boli otázky spojené so žiadosťou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku o zvýšenie finančného príspevku na ukončenie projektu a otázky vytvorenia potrebných garancií na zabezpečenie záujmov Slovenskej republiky v projekte. Obe strany sa vzájomne informovali o svojich stanoviskách k riešeniu uvedených problémov, pričom v prevažnej miere našli potrebnú mieru porozumenia a záujem na ďalšom spoločnom postupe. Na záver účastníci pracovného rokovania vyjadrili záujem o úspešné dovŕšenie celého projektu.

"madari

Za slovenskú stranu sa na rokovaní zúčastnila Katarína Vajdová, riaditeľka Kancelárie predsedníčky vlády a Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

"madari

Maďarskú stranu zastupoval Csaba Latorcai, zástupca štátneho tajomníka pre národnostné a spoločenské vzťahy Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti (na snímke vľavo) a Anton Paulik, zástupca riaditeľa odboru pre menšinové vzťahy.