Slovenský Betlehem 2013 v Užhorode

V priestoroch vyzdobenej sály divadla BAVKA v centre Užhoroda sa uskutočnil už 16. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2013. Tak ako i v predošlé roky jeho organizátorkou bola Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku. Na prehliadke sa zúčastnilo 13 súborov z rôznych slovenských lokalít Zakarpatska: Seredné, Antalovce, Storožnica a Hlboké Užhorodského okresu,  Perečín, Turie Remety z Perečínskeho okresu, Veľký Berezný, Koľčino (Fridešovo) Mukačevského okresu a mesta Užhorod. Nechýbali ani hostia zo Slovenska – súbor Porubian z Poruby. Celkovo v súťažnej prehliadke účinkovalo rekordných 198 účastníkov!

Vstupná sála divadla bola vyzdobená ručnými prácami žiakov 4. základnej školy so slovenským vyučovacím jazykom v Užhorode.  Na úvod tradične zaznela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v podaní súboru Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom. Všetkých prítomných privítal predseda Matice slovenskej na Zakarpatsku Jozef Hajniš, konzulka konzulátu SR v Užhorode Eva Maťúšová, vedúca špecialistka Odboru národností a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy Ľubov Petrišina. Medzi hosťami boli aj kňazi – O. Jozef Mrkvica (farnosť Storožnica) a o. Peter Žarkovský (farnosť Fridešovo).

Súťažilo sa v troch kategóriách: Betlehemské hry, koledy a vinše, scénky. Výkony hodnotila 5-členna porota na čele s predsedom Odboru kultúry Užhorodskej okresnej štátnej administratívy Leontiom Lenartom.

V kategórii Betlehemské hry zvíťazili 2 súbory – betlehemci z obce Turie Remety (vedúca Mariana Hapáková) a Gymnázia v Perečíne (vedúca Myroslava Hodovana). Druhé miesto získal súbor z o. Antalovce (vedúci Vladimír Verbovský).

V kategórii scénky prvé miesto obsadili 3 súbory: súbor 1. ročníka školy č. 4 so slovenským vyučovacím jazykom v Užhorode (vedúci vyslaný učiteľ zo Slovenska Juraj Platko), súbor 3. ročníka tej istej školy pod vedením vyslanej učiteľky Jany Frankovičovej a súbor rímskokatolíckej farnosti z Fridešova okr. Mukačevo pod vedením sestry Márie-Evy Černickej. Na druhom sa umiestnili dva kolektívy: súbor z o. Antalovce (vedúci Vladimír Verbovský) a súbor všeobecno-vzdelávacej školy (VVŠ) z o. Storožnica (vedúca Beata Slivka). Na treťom mieste sa umiestnil súbor VVŠ z o. Seredné (vedúca Gabriela Maziutynec).

V kategórii Slovenské vianočné piesne, koledy a vinše prvé miesto získala Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (vedúca Sofia Simočková) a súbor Liptáci z Veľkého Berezného pod vedeném Ruslany Kurtanič, druhé miesto obsadil súbor z o. Hlboké (vedúca Mária Klepa). Čestné uznanie bolo udelené hosťom – súboru Porubian. Zvláštne ocenenie porota udelila Mariane Oks z Fridešova a Antonine Megele z o. Turie Remety. Ocenení si odnášali domov pamätné listy a darčeky a všeci účastníci – suveníry.

Záver podujatia naplnilo sviatočné dojatie, keď všetci prítomní so zapálenými sviečkami spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc. Všetkých účastníkov potom ešte čakalo občerstvenie. Oblastná súťažná prehliadka slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov poskytla zúčastneným nádherný zážitok plný lásky, vyvolávajúci v duši pokoj, mier a zmier. Skrášlila predvianočnú atmosféru a zviditeľnila slovenské kresťanské tradície, čo prispieva k ich zachovaniu pre ďalšie generácie. Účastníci tohoto podujatia odchádzali naplnení radosťou v duši a dobrotou v srdci.

 

Informácia a fotografie: Matica Slovenská na Zakarpatsku