Slovenský Birmingham

Slováci žijúci vo Veľkej Británii našli svoj nový domov nielen v Londýne, ale aj Birmighame. Odhaduje sa, že v meste, ktoré dostalo počas priemyselnej revolúcie prívlastok továreň sveta, alebo mesto tisícich remesiel, žije vyše tritisíc Slovákov. Stretávajú sa na rôznych podujatiach, ale aj v slovenskom vzdelávacom centre kam vodia svoje ratolesti.

O tom, ako je organizované vzdelávanie detí Slovákov žijúcich v Birminghame v slovenskom jazyku, sa viac dozvedela od učiteliek slovenského vzdelávacieho centra Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS v pravidelnom cykle Slováci vo svete.

Stiahnuť audio súbor