Slovenský dom v Prahe oslávi päť rokov činnosti

S myšlienkou zrodu Slovenského domu v Prahe sa pred piatimi rokmi spájala najmä ambícia „novej slovenskej krajanskej adresy", ktorou by Slováci žijúci v Českej republike nielenže hmatateľnejšie prejavili svoju spolupatričnosť a cielené úsilie rozvíjať aktivity na poli posilňovania slovenskosti, ale v ešte väčšom rozsahu pritiahli pozornosť priateľov z väčšinového českého národa najmä o slovenskú kultúru a jej osobnosti vrátane tém so špecifickým kontextom slovensko-českej vzájomnosti a spolupráce.

To, do akej miery a rozmanitej podoby sa tieto a podobné zámery darí zodpovedným predstaviteľom Slovenského domu a ich partnerom priebežne napĺňať, bude akiste rezonovať v pondelok 2. decembra 2019, keď Slovensko-český klub chystá slávnostný program s názvom „5 rokov Slovenského domu v Prahe“. Súčasťou spoločensko-kultúrnej pripomienky bude aj vystúpenie umelcov úzko spätých so Slovenským domom. V programe sa predstavia Martha Elefteriadu, Jiří Klapka, Jan Klapka, Gaco Novomesský, Dana Pěnkava Kolklesová, Jiří Šámal a Folklórny súbor Šarvanci.

Slovenský dom v Prahe funguje od roku 2014 s podporou Ministerstva kultúry ČR, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Fondu na podporu umenia, Hl. m. Praha a MČ Praha 1.