Slovenský filmový ústav vydáva na DVD kolekciu desiatich filmov zo 40. a 50. rokov

Slovenský filmový ústav (SFÚ) predstavil vo štvrtok 29. septembra na tlačovej besede v novootvorenom kine Lumière (bývalé Charlie centrum) v Bratislave ďalšiu edíciu filmov transformovaných na DVD nosiče, ktorou mapuje dejiny slovenskej kinematografie a sprístupňuje ich verejnosti.
V aktuálnej edícii vychádza kolekcia Slovenský film 40. a 50. rokov s desiatkou diel patriacich do základného fondu našej kinematografie. Tvoria ju snímky Kapitán Dabač režiséra Paľa Bielika, Šťastie príde v nedeľu
Jána Lacka, Rodná zem Jozefa Macha, Štyridsaťštyri Paľa Bielika, Štvorylka Jozefa Medveďa, Varuj..! Martina Friča, Vlčie diery Paľa Bielika, Katka Jána Kadára, Čert nespí režisérov Petra Solana a Františka Žáčka a Dáždnik svätého Petra od Petra Vladislava Pavloviča a Frigyesa Bána. DVD majú slovenské a anglické titulky a hlasový komentár pre nevidiacich a ku každému filmu bude pripojený jeden dobový Týždeň vo filme. Ako súčasť kolekcie vyjde časopis s rozhovormi a profilmi tvorcov, štúdií k filmom, citáciami z dobovej tlače.
Medzi filmovými tvorcami je aj Ján Kadár (1918 – 1979), od roku 1952 spolupracujúci s českým režisérom Elmarom Klosom, s ktorým natočil aj film Obchod na korze, ocenený Oscarom. Roku 1968 emigroval do USA, zomrel v Los Angeles. Zástupca ÚSŽZ tlmočil riaditeľovi SFÚ Petrovi Dubeckému poďakovanie predsedu úradu Milana Vetráka za pozvanie na prezentáciu významného edičného činu. V krátkom rozhovore ho informoval o pripravovanom internetovom portáli ÚSŽZ, ktorého ambíciou je prinášať informácie o významných skutkoch Slovákov pôsobiacich v zahraničí vo všetkých tvorivých oblastiach. V posledných dvoch desaťročiach sa otvorili nové možnosti aj pre filmárov, a tak na portál úradu budú aj v súčinnej spolupráci so Slovenským filmovým ústavom určite prichádzať zaujímavé správy o práci slovenských režisérov, kameramanov, hercov a ďalších umelcov pôsobiacich aktuálne či trvalo v zahraničí.