Slovenský folklór bodoval aj v Landes

Slováci opäť dokázali, že náš folklór má čo povedať aj Francúzom. Skanzen Marquèz v Sabres organizoval počas veľkonočného víkendu oslavy príchodu jari, na ktorých sa zúčastnil aj slovenský výrobca gájd Juraj Dufek a asociácia Slovaquitaine.

"ConferenceDUFEK_1"

Podujatie začalo v sobotu 24. apríla popoludní v priestoroch okresného konzervatória Landy v meste Mont-de-Marsan prednáškou, ktorú viedol Juraj Dufek. Predstavil hudobné dychové nástroje typické pre slovenský folklór, ich vývoj, výskyt a použite, pričom najväčší úspech zožala fujara. Za účasti odbornej verejnosti z celého Francúzska hlavnú časť prednášky venoval Juraj Dufek gajdám, ktoré aj sám vyrába. Predmetom záujmu francúzskych etnomuzikológov, hudobníkov a gajdošov boli spoločné prvky, ktoré spájajú slovenské gajdy s tými francúzskymi, špeciálne s gajdami boha z oblasti Landes v Akvitánsku. Po prednáške nasledovala diskusia a spoločný workshop, na ktorom sa francúzski gajdoši učili hrať slovenské melódie.

V nedeľu a v pondelok mali návštevníci skanzenu možnosť vidieť expozíciu venovanú Slovensku, slovenskému folklóru a kultúre. Výstavu tradičných ľudových výrobkov (kraslice, keramika, tkáčstvo, košikárske výrobky, slovenské kroje), ako aj súčasnú tvorbu keramikára Petra Smika oživili aj slovenské ľudové piesne. O exponáty, prezentáciu a dobrú náladu sa postarali členovia asociácie Slovaquitaine pod vedením Gabriely Žiakovej.

"Conference_DUFEK_10"

Kroje boli zaobstarané zo súkromnej zbierky etnologičky Júlie Knapcovej, ktorej by sa touto cestou chcela asociácia Slovaquitaine poďakovať za ochotu a spoluprácu. Počas výstavy si zároveň návštevníci mali možnosť pozrieť dokumentárny film Dušana Hanáka Obrazy starého sveta zo Slovenského filmového ústavu.

Najväčšou atrakciou počas osláv boli dva koncerty Juraja Dufeka so sprievodným krátkym výkladom. Oživené boli názornou ukážkou ľudového tanca a spevu. Vďaka za improvizáciu patrí slovenským študentkám z Bordeaux a nadaným folkloristkám zo Žiliny a Bratislavy, ktorých pôsobenie v Slovaquitaine je nesmiernym prínosom.

Tri dni osláv sa niesli v duchu radosti a zábavy jednak z príchodu Veľkej noci a tiež objavovania spoločných prvkov vo folkóre Slovenska a Francúzska. Juraj Dufek v závere osláv riaditeľovi Skanzenu Marquèz v Sabres slávnostne odovzdal pamätnú medailu Ing. Arch. Antona Vranka, ktorú autor vyhotovil ako spomienku na skanzen, do ktorého zavítal v r.1980 ako architekt i gajdoš v rámci roka kultúrnych pamiatok.
(ml)

"Medaila_Vranka_Sabres_25.4.2011"