Slovenský folklór v Chorvátsku roztancoval krajanov v Rijeke

Prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, ktorá v sobotu 8. júna napísala v Rijeke v poradí už svoj 31. ročník, bola ozajstnou prezentáciou toho najlepšieho, čo v súčasnosti pestrými priehrštiami v rôznych oblastiach Chorvátska dokážu divákom a milovníkom ľudovej tvorby, spevu, tanca a hudby poskytnúť členovia folklórnych súborov, združujúci sa v pevnom zázemí mestských a miestnych organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku.

K úspešnému priebehu prehliadky v Rijeke prispelo tak organizátorské úsilie Matice slovenskej v Rijeke v čele s Miroslavou Gržinićovou, ale aj obrovská angažovanosť ostatných organizácií Matice slovenskej, ktoré vyslali svoje folklórne súbory na prezentáciu s vysokou umeleckou i spoločensko-kultúrnou úrovňou. Napokon, zákulisie prehliadky, počas ktorej sa v Chorvátskom kultúrnom dome na Sušaku v Rijeke vystriedalo v dynamickej dramaturgii celkom až 15 folklórnych súborov, hovorí jasnou rečou.

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa na 31. prehliadke slovenského folklóru v Chorvátsku zúčastnil, sa ešte pred vystúpeniami súborov stretol v priestoroch CHKD na Sušaku a následnej aj v nedeľu predpoludním v sídle MS v Rijeke s predsedami a zástupcami zo 16 organizácií Matice slovenskej, ktoré sú kolektívnymi členmi Zväzu Slovákov v Chorvátsku. V uvítacom príhovore ho predsedníčka MS v Rijeke M. Gržinićová oboznámila s podujatím, ktorá má mimoriadnu pozitívnu odozvu v celej slovenskej menšine v Chorvátsku, pričom sa teší obľube aj u domáceho väčšinového obyvateľstva. Zároveň M. Gržinićová prezentovala predsedovi ÚSŽZ v priereze ďalšie aktivity Matice slovenskej a jej konkrétnych miestnych organizácií.

Igor Furdík vo svojom prívete slovenským matičiarom v Chorvátsku vyslovil poďakovanie za šírenie slovenskosti a ľudových a kultúrnych tradícií Slovákov v Chorvátsku, pričom akcentoval to úsilie slovenskej národnostnej menšiny, ktoré vedie k upevňovaniu národného povedomia, podpore výučby slovenčiny v školách a zachovávaniu historického vedomia a kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov v Chorvátsku. Zároveň pozval zástupcov matičných organizácií na významné kultúrne a spoločenské podujatia a pripomienky, ktoré v najbližšom období organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: už 22. júna odhalenie Pamätníka sv. Cyrilovi a Metodovi v maďarskom Zalaváre (historický slovenský názov Blatnohrad), pripomienku Dňa zahraničných Slovákov na Slávnostnej akadémii 4. júla v Bratislave, jubilejnú 40. Krajanskú nedeľu v v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve 14. júla a Južnoslovenské detské a  mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach 27. júla.

Podvečerný program sa už niesol v znamení rytmu tanca a podmanivých melódií slovenských ľudoviek. Počas otváracieho ceremoniálu prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku pozdravil účinkujúcich a publikum aj Igor Furdík, predseda ÚSŽZ. Vo svojej reči vyzdvihol rolu folklóru a návratu k ľudovej tvorivosti a tradíciám Slovákov v Chorvátsku, ktorí aj týmto spôsobom upevňujú svoju jazykovú, kultúrnu i duchovnú identitu. Zároveň svojou umeleckou tvorbou prispievajú práve Slováci ako jedna z viacerých národnostných menšín v krajine, do pestrej pokladnice kultúrneho bohatstva Chorvátska, čím významne obohacujú samotnú kultúrnu sféru ich domovskej krajiny.

Počas 31. prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku vystúpilo so svojimi choreograficky, dramaturgicky a námetovo inšpiratívnymi tancami, piesňami či hudobno-tanečnými folklórnymi kreáciami, neraz v príbehovom kontexte  návratov k histórii Slovákov v Chorvátsku so zreteľom na regionálne a národopisné súvislosti, celkom 15 folklórnych súborov. Všetky delegovali organizácie Matice slovenskej, v podhubí ktorej pôsobia. Divákom v zaplnenej sále sa postupne predstavili: Matica slovenská Rijeka – FS Slovenka (a hosťujúci FS Bystričan zo Slovenska), MS Markovac Našicki – SKUS Fraňo Strapač,  MS Lipovljani – KUD Lipa, MS Soljani (Soľany) – SKUS Ondrej Pekar, MS Jurjevac – FSS  MS Jurjevac, MS Ilok – SKOS Ľudovíta Štúra, MS Međurić – FS MS Međurić, MS Jelisavec – SKUS Ivan Brnik Slovák, MS Staro  Brestje – KUU Staro Brestje, FS Bystričan – Slovensko, MS Osijek – FS MS Osijek, MS Miljevci (Míľovce) – MS Miljevci, MS Zokov Gaj – FS MS Zokov Gaj, MS ,,Kukučín Kuntarić,, Jakšić  – FS MS Jakšić, MS Josipovac – FS Braće Banas- Josipovac Punitovački.