Slovenský kňaz Sebastián Košút ocenený poľským štátnym vyznamenaním

Tradične predvianočné stretnutie na Veľvyslanectve Poľskej republiky pri Svätej stolici v Ríme malo v sobotu 14. decembra 2013 pre Slovákov žijúcich vo Večnom meste mimoriadny, priam osobitý význam. Ako v časopise ŽIVOT, kultúrno-spoločenskom mesačníku Slovákov v Poľsku, uvádza v reportáži Ján Košiar, magistrálny kaplán Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, naši krajania mohli osobne zablahoželať slovenskému kňazovi Sebastiánovi Košútovi k udeleniu vysokého poľského štátneho vyznamenania – Dôstojníckeho kríža Rádu Obrodenia Poľska.

Prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski rozhodnutím č.  340/2011 poctil nášho krajana otca Sebastiána Košúta za jeho mimoriadny prínos k demokratickým zmenám v Poľsku.

Otec S. Košút (nar. 16. novembra 1941) v súčasnosti už viac ako dve desaťročia pôsobí ako farár v obci Marano Equo v diecéze Tivoli neďaleko Ríma a dvere jeho fary sú stále dokorán otvorené pre všetkých.  Pohostinnosť u neho nachádzajú mnohí slovenskí, poľskí i iní kňazi, kresťanská mládež a ďalší pútnici.

O slávnosti v Ríme a o osobnosti Sebastiána Košúta čítajte viac v reportážnej črte o ocenenom slovenskom kňazovi:

 

VYZNAMENANIE PRE S. KOŠÚTA