Slovenský Komlóš: Z pokolenia na pokolenie

Slovenská národnostná samospráva, Organizácia komlóšskych Slovákov, Slovenská základná škola a materská škola a Slovenské osvetové centrum v Slovenskom Komlóši pozývajú na záverečný galaprogram v rámci mesiaca slovenskej kultúry s názvom Z Pokolenia na pokolenie.

Slávnostný večer s hodnotným kultúrnym programom, v ktorom budú čaro a príťažlivosť autentickej slovenskej kultúry v prostredí slovenskej národnostnej menšiny v Slovenskom Komlóši prezentovať spevokol detského súboru HARMÓNIA a mandolínový súbor TREMOLÓ, sa uskutoční v piatok 13. decembra 2013 o 17.00 h v Dome prírody v Slovenskom Komlóši.

Súčasťou večera z Pokolenia na pokolenie bude aj slávnostné odovzdanie vyznamenania Za komlóšskych Slovákov na znak úcty a vďaky za príkladný prístup k rozvíjania slovenskej identity, kultúrnych hodnôt a slovenskosti v jednej z voľakedajších bášt dolnozemských Slovákov v tejto časti Maďarska.

Organizátori podujatia všetkých Slovákov a ich priateľov v Slovenskom Komlóši na slávnostný večer úprimne pozývajú, vstup na galaprogram je voľný.

Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.