Slovenský svetový kalendár 2021: tvoriví krajania, prejavte svoje myšlienky, príbehy, postrehy a vnuknutia zo života komunít Slovákov vo svete!

Vážení spolupracovníci Slovenského svetového kalendára, obyvatelia Slovenska, podobne ako aj Slováci na Dolnej zemi, v Taliansku, Nemecku, Anglicku, Poľsku, Kanade, Austrálii, či v iných kútoch sveta sa v roku 2020 ocitli v ťažkej situácii. Všetci veľmi podobne prežívame novovzniknutú situáciu s pandémiou koronavírusu, snažíme sa chrániť predovšetkým seba a svojich blízkych tak, že zostávame doma. Naše menšinové aktivity, kultúrne a vzdelávacie podujatia sú pozastavené. Necestujeme, nestretávame sa a ani len netušíme, kedy nám to opäť bude umožnené.

Naše slovenské povedomie a slovenské slovo však musí aj naďalej žiť a zotrvávať, aj za hranicami Slovenska. Preto vás všetkých, ktorí nájdete v sebe silu a vôľu užitočne tráviť čas doma, vyzývame, aby ste sa pokúsili napísať príspevok do najnovšieho čísla Slovenského svetového kalendára. Uvedomujeme si, že keď sú naše spolky, školy, divadlá zavreté, keď sa knihy nevydávajú a projekty sú pozastavené, že je ťažko písať o najnovších aktivitách, no možno je toto práve tá dobrá chvíľa prehrabať sa v starých záznamoch, v domácich archívoch a oprášiť spomienky z minulosti vašej komunity, resp. slovenských osobnostiach pôsobiacich vo Vašej krajine. Tiež by sme uvítali príspevky o okrúhlych jubileách slovenských ustanovizní, organizácií, spolkov a kultúrnych podujatí, ako aj významné počiny jednotlivcov, alebo kolektívov Vašej komunity, či informácie z oblasti umenia, športu a iných spoločenských udalostí. Alebo sa jednoducho podeľte s nami o tom, ako vaša komunita v roku 2020 prežívala pandémiu súvisiacu s koronavírusom COVID-19.

Príspevky s fotografiami a ich popisom treba zaslať najneskôr do 1. júla 2020 

na adresu svetovykalendar@gmail.com.

Prosíme, aby ste príspevok napísali vo formáte Times New Roman, veľkosť 12 bodov, riadkovanie 1,5 a fotografie nám posielajte v JPEG formáte. Popisy pod fotografie uveďte priamo vo word dokumente, po ukončení textu. Príspevky budú zverejnené v tlačenej forme Slovenského svetového kalendára na rok 2021, ako aj elektronicky, na webovej stránke www.slovenskykalendar.com.

Tlač Slovenského svetového kalendára podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Na vaše príspevky sa tešia a za spoluprácu vopred ďakujú

Vladimír Valentík, šéfredaktor
a Katarína Mosnáková-Bagľašová, zástupkyňa šéfredaktora