Slovenský veľvyslanec v USA na pôde ÚSŽZ

Dňa 25. 3. 2009 prijala predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová na pôde úradu veľvyslanca Slovenskej republiky v USA p. Petra Buriana. Predmetom rokovania bola prisľúbená pomoc Národnému českému a slovenskému múzeu a knižnici v Cedar Rapids po ničivých záplavách, ktoré múzeum postihli minulý rok. V. Prívarová informovala p. veľvyslanca o tom, že táto inštitúcia si v rámci grantového systému úradu v roku 2009 predložila žiadosť o poskytnutie dotácie. Veľvyslanec SR informoval predsedníčku úradu o organizovaní stretnutia predsedov všetkých slovenských fraternalistických organizácií a spolkov, ktoré ZÚ SR plánuje na pôde veľvyslanectva zrealizovať v máji t. r. Veľvyslanec SR v USA prisľúbil zaslať ÚSŽZ informácie o všetkých súčasných honorárnych konzuloch SR v USA, ako aj zoznam všetkých funkčných slovenských spolkov a organizácií v USA. Na pravidelnej báze prisľúbil informovať úrad aj o všetkých pripravovaných a zrealizovaných krajanských podujatiach so zámeroch zverejniť tieto informácie na webovej stránke ÚSŽZ. Ďalšou témou rozhovoru boli významné osobnosti z radov Slovákov žijúcich v USA, ich prezentácia a prípadné ocenenie na Slovensku, ako aj využitie ich vplyvu v USA. P. Burian a V. Prívarová sa dohodli aj na spoločnom postupe v oblasti záchrany slovenských archiválií, dokumentov a pozostalostí významných osobností, ktoré sa nachádzajú na území USA a ktoré by ich majitelia formou daru alebo predajom chceli odovzdať Slovenskej republike.

"Sample