Slovenských učiteľov a školákov v Budapešti potešili knihy z ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí odštartoval projekt podpory slovenských škôl a škôl s fakultatívnym vyučovaním slovenského jazyka v krajinách so slovenskými národnostnými menšinami. Podľa slov Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, ide o dlhodobý zámer, cieľom ktorého je rozšíriť a oživiť fond školských knižníc v školách tých miest a obcí, v ktorých sa vzdelávací proces uskutočňuje v slovenčine, alebo sa v školskom programe vyučuje slovenský jazyk. Do projektu, ktorým chce ÚSŽZ podporiť kvalitu výučby slovenského jazyka a zároveň motivovať záujem detí o pôvodnú slovenskú literatúru, ako aj rozšíriť ich vedomosti a poznatky o Slovensku – krajine ich predkov, budú v dlhodobom časovom horizonte zahrnuté školy v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine. V stredu 16. apríla Igor Furdík odovzdal prvý z týchto podporných „knižných balíkov“ pedagógom a žiakom slovenskej školy v Budapešti.

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Tak znie celý názov komplexného vzdelávacieho zariadenia, ktoré vzniklo už pred viac ako šiestimi desaťročiami (história školy sa píše od roku 1950) a pre slovenskú národnostnú menšinu v Maďarsku má ohromný význam. Nielen preto, že škola v príjemnom a vľúdnom tichom prostredí Ulice Lomb nepochybne pozitívne pôsobí na sebavedomie pedagógov i žiakov, keďže je situovaná v samom centre maďarskej metropoly, ale predovšetkým pre jej obsahový a významový dopad na upevňovanie národného povedomia najmladších generácií Slovákov v hlavnom meste Maďarska.  A zajedno aj preto, že práve v tejto škole od nepamäti je založený fundament a záruka, že v nej rozvíja svoj talent a slovenskosť budúca intelektuálna elita Slovákov v Maďarsku. Škola vždy bola, je, a – verme, aj nadlho zostane nádejou, že ďalšie potomstvá budapeštianskych Slovákov budú slovenčinu používať a využívať ako živý jazyk, a nie iba ako pripomienku ich prastarými materami ručne vyšívaných sloganov na historických ozdobných kuchynských nástenných obrusoch a dečkách.

Budapeštianska škola je výnimočná a osobitá aj tým, že vyučovací proces vo všetkých predmetoch – ako v jedinej slovenskej národnostnej škole v hlavných mestách krajín so slovenskými národnostnými menšinami – sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Aj preto mohla mať pani riaditeľka Júlia Szabóová Marloková spoločne s celým pedagogickým zborom dvojnásobnú radosť z toho, že Igor Furdík nielen s nošou povzbudzujúcich a motivačných slov, ale najmä s pestrosťou a mnohorakosťou titulov beletristickej, encyklopedickej a odbornej slovenskej literatúry, ako aj niekoľkých multimediálnych titulov, ktoré vari ešte bezprostrednejším a pre najmladšiu generáciu prijateľnejším spôsobom môžu pozitívne pôsobiť na rozvíjanie slovenského jazyka, vnímanie jeho zvláštností, krásy, zvukomalebnosti i zložitosti, si vybral práve ich školu za cieľ prvej kapitoly prínosného projektu ÚSŽZ pre najmladšiu generáciu Slovákov v zahraničí.

V Maďarsku sa postupne táto hmatateľná podpora dostane aj ďalším školám. Nové knižné tituly pribudnú do nasledujúcich škôl: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békéšskej Čabe, Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom, Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov v Sarvaši, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši, Základná škola Františka Rákócziho II. 2371 v Dabaš-Šári, Základná škola v Jásdi – členská inštitúcia súkromnej školy vo Várpalote.

Pre úplnosť uvádzame knižné tituly – dar Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre Materskú školu, všeobecnú školu, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti.

Knihy: Encyclopaedia Beliana, 1. – 7. zväzok,  Slovník cudzích slov, S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry I, II, V. Marčok: Dejiny slovenskej literatúry III, Z. Stanislavová: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a ml. po r. 1960, Päť x päť:  Antológia súčasnej slovenskej poézie, Päť x päť: Antológia súčasnej slovenskej prózy, Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka, J. Mistrík: Efektívne čítanie, Zo studnice rodnej reči, Ľ. Štúr a reč slovenská, M. Ďuríčková: Dunajská kráľovná, M. Ďuríčková: Prešporský zvon,  M. Ďuríčková: Danka a Janka, M. Rúfus: Modlitbičky, M.Rúfus: Deťom, M.Rúfus: Anjeličku, môj strážničku, A. de Saint-Exupéry: Malý princ, R. Dahl: Fantastický pán Lišiak, R. Dahl: Danny, majster sveta, Billa Ben, chlapci z kvetináča, E. Petiška: Rozprávková čítanka, E. Petiška: Rozprávková babička,  M. Števková: Abeceda pre Barborku, M. Števková: Medveďku, daj labku, K. Bendová – T.Janovic: Bola raz jedna trieda, 365 rozprávok, Sny vianočného stromčeka, Z rozprávky do rozprávky, M. Garajszki: Bobuľa, Slovenská republika, geografický atlas, spoločenská hra: Slovensko – otázky a odpovede Junior, DVD: Elán: Bestof, Miro Žbirka: The Bestof, DVD (pesničky pre deti) Spievankovo 2, Slimák Maťko a škriatok Klinček I., Slimák Maťko a škriatok Klinček II., Pásli ovce valasi.

Ľudo Pomichal

Foto: Daniel Demjén

 

O SLOVENSKEJ ŠKOLE V BUDAPEŠTI ČÍTAJTE VIAC

Pôvodná reportáž Ľuda Pomichala, ktorá vyšla v UČITEĽSKÝCH NOVINÁCH  2. septembra 2013 – v prílohe vo formáte PDF ju nájdete na stranách 12-13.

V srdci Budapešti je škola, v ktorej sa učí, zhovára a spieva po slovensky