Slovinsko

Spolok Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku
Društvo Slovakov i prijateljev Slovaške v Sloveniji

Lepi pot 4, 1000 Ljubjlana
Tel.: 00386 /51/ 774 761
E-mail: spolok.slovakov.si@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Slovakov-in-prijateljev-Slova%C5%A1ke-v-Sloveniji-104387034641073/

 

Aktualizácia: 22. 3. 2021