Slovo z Britskej Kolumbie sa otvára krajanom

Mailom sa nám ozval náš krajan z Kanady Jozef Starosta, ktorý už niekoľko rokov rozvíja úspešný projekt vydávania časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Prichádza s ponukou pre všetkých krajanov – Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú záujem podeliť sa so svojimi myšlienkami, príbehmi a názormi. A tak radi uverejňujeme jeho výzvu krajanom, ktorú nám poslal na ÚSŽZ.
 
Milí priatelia, chcete uverejniť svoj príspevok v časopise Slovo z Britskej Kolumbie? Máte možnosť. Pripravujeme 15. číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie – Leto 2012. Príspevky prijímame do 24. júna 2012.

O aké príspevky máme záujem?

Radi uverejníme články, úvahy, príbehy zamerané na pozitívne a inšpiračné stránky emigrantského života. Radi uverejníme príspevky, ktoré sú založené na vašej osobnej skúsenosti. Vyhýbame sa neplodnej polemike, rozporuplným názorom, osobným útokom a vzájomnému obviňovaniu sa. Veď je toľko toho spoločného, čo nás spája a zaujíma, o čom môžeme písať!
 
Viac o zameraní časopisu si môžete prečítať na http://www.sk-bc.ca/zameranieslova.

Ak sa Vám páči zameranie nášho časopisu a chcete prispieť, môžete si vybrať z mnohých rubrík, ktoré zaujímajú našich čitateľov. Sú to napríklad: Zo slovenskej histórie za posledných 1200 rokov, Čo skrýva ‚zaprášená krabica‘ – Útržky z histórie Slovákov v zahraničí (fotografie, ústrižky z novín, staré dokumenty, rodné listy, …), Zážitky emigrantov z cesty na Slovensko, Prozaické a poetické príspevky čitateľov, Spomienky emigrantov na svoje začiatky, Zo života súčasných slovenských zahraničných komunít, hlavne udalosti uplynulých a budúcich týždňov" a mnohé iné. Zoznam všetkých rubrík nájdete na http://www.sk-bc.ca/rubriky.

Toto letné číslo chceme zvlášť zamerať na tému: Práca pre (slovenskú) komunitu v zahraničí? Prečo?

Takže, ak sa máte čím podeliť s našimi čitateľmi, pošlite nám svoj príspevok do 24. júna 2012 na emailovú adresu jozef.starosta@sk-bc.ca alebo na poštovú adresu Jozef Starosta, #210-2978 Burlington Dr., Coquitlam BC, V3B 7S6 Canada.

Na záver malé upozornenie: Vyhradzujeme si právo gramaticky, či štylisticky upraviť články, skrátiť ich, poprípade neuverejniť ich pre nedostatok miesta alebo pre tému, či zameranie, ktoré nie sú v súlade s rubrikami alebo so zameraním časopisu.

Teším sa na vaše príspevky, ktoré nemusia byť iba z Britskej Kolumbie.
 
Jozef Starosta