SLOVOM I OBRAZOM: V Košiciach sa na 17. ročníku Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ zišli krajanskí televízni a rozhlasoví redaktori, tvorcovia a editori nových médií

V poradí už 17. ročník Tvorivej školy žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v novom formáte (na rozdiel od predchádzajúcich 15 ročníkov v spolupráci  s Katedrou žurnalistiky FiF UK v Bratislave) už po druhý raz v samostatnej gescii ÚSŽZ a jeho partnerov, má od roku 2017 ambíciu v novom kreatívnejšom formáte nadviazať na predchádzajúce projekty ÚSŽZ a jej predchodcu – Domu zahraničných Slovákov, zároveň jej dať i novú kvalitu, obsah aj praktický dosah. V tomto roku sa tvorivé semináre, reportážne dni a aj samotná prezentácia prác redaktorov, reportérov a publicistov upriamila v dňoch 21.-28. septembra v Košiciach na rozhlasovú a televíznu žurnalistiku, ako aj na oblasť tzv. nových médií vrátane internetových portálov.

Cieľom projektu je napomôcť odbornému a jazykovému rastu redaktorov, reportérov, publicistov, editorov, moderátorov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí. Zároveň aj prispieť k dosiahnutiu vyššej kvality a obsahu žurnalistickej profilácie a tvorby redaktorov krajanských médií. Preto „žurškola“ zohľadňuje okrem praktickej žurnalistickej tvorby a aspektov teórie žurnalistiky v podmienkach slovenského mediálneho prostredia a prijatých noriem modernej európskej a svetovej žurnalistiky, aj zásady správneho používania slovenského jazyka v písomnom i ústnom novinárskom prejave. Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŹZ je zároveň aj obojstrannou motiváciou žurnalistov z krajanských prostredí i Slovenska na vzájomnú výmenu informácií a tým aj šírenie slovenskosti v našej materskej krajine aj v slovenskom zahraničí.

Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ pre redaktorov krajanských médií sa uskutočnila po druhý raz mimo Bratislavy (v roku 2017 obstarala „mimobratislavskú premiéru“ Banská Štiavnica, v ktorej bola akcentovaná tvorba fotografov a vizuálna koncepcia tlačených médií), keďže zámerom ÚSŽZ je okrem odborného programu či priamej výmeny skúseností účastníkov v oblasti tvorby v krajanských médiách, aj oboznámenie sa so zaujímavými a aj z aspektu žurnalistickej práce podnetnými regiónmi a mestami Slovenska. Aj z tohto dôvodu po komunikácii medzi ÚSŽZ a RTVS – Štúdio Košice padla voľba uskutočniť stretnutie krajanských žurnalistov práve v metropole východného Slovenska.

V poradí 17. ročník Tvorivej školy žurnalistiky KRAJANSKÝ TELEROZHLAS KOŠICE 2019  sa riadil špeciálne pripraveným programom. V projekte boli od soboty 21. do soboty 28. septembra 2019 v Košiciach zastúpení 15 televízni a rozhlasoví tvorcovia, ako aj editori – redaktori  nových/ internetových médií zo šiestich štátov: Kanady, Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Organizátori z ÚSŽZ a RTVS – Štúdio Košice (odborným garantom podujatia bola Ľuba Koľová, národný koordinátor projektu KVARTETO za Slovensko, tímlíder Redakcie národnostného vysielania Televízneho štúdia Košice) pripravili pre nich obsažný, pestrý a podnetný žurnalistický týždeň.

V nedeľu 22. septembra sa účastníci „žurškoly“ bližšie oboznámili so samotnými Košicami, ich históriou, architektúrou a kultúrno-duchovnými pamiatkami mesta. Po komentovanej prehliadke Košíc (historické miesta vrátane Dómu sv. Alžbety) v centre mesta na Hlavnej ulici a v priľahlých zákutiach navštívili popoludní Galériu Ľudovíta Felda, v ktorej sa konalo výnimočné pripomienkové podujatie na počesť životom ťažko skúšaného výtvarníka – košického rodáka, preživšieho peklo Osvienčimu aj vďaka jeho maliarskemu talentu, ktorý využili a zneužili nacisti priamo v pekle holokaustu samotným „anjelom smrti“ – lekárom Josefom Mengelem, pre ktorého musel Ľudovít Feld výtvarne tvoriť.

Po slávnostnom  otvorení KRAJANSKÉHO TELEROZHLASU KOŠICE 2019  sa v pondelok 23. septembra oboznámili účastníci  s prostredím a technickým zázemím televízneho Štúdia Košice (príjemným spestrením programu bola spontánna návšteva a následne aj bezprostredná debata s pánom prezidentom Rudolfom Schusterom, ktorého sprevádzal výkonný riaditeľ RTVS – Štúdio Košice Jozef Puchala), v popoludňajšej časti navštívili Slovenský rozhlas – Štúdio Košice. Tu na nich čakalo stretnutie s osobnosťou – Jozefom Jarkovským, rozhlasovým športovým reportérom a komentátorom RTVS – Slovenský rozhlas, hokejovým odborníkom, účastníkom OH, ZOH a rovnej dvadsiatky MS v hokeji.

Utorok 24. septembra bol na programe zážitkový reportážny deň: predpoludním pozval prezident SR pán Rudolf Schuster účastníkov „žurškoly“ do  Prezidentskej knižnice v Košiciach. Po prehliadke a prezentácie knižnice v centre Košíc sa s Rudolfom Schusterom pozhovárali v neformálnej besede. Medzev nepoznaný, objavný a inšpiratívny – tak organizátori nazvali reportážny výjazd do Medzeva, kde v jeho blízkosti navštívili historický a dodnes činný hámor  v blízkosti mesta v prírodnom prostredí. Následne zavítali do Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, v ktorom obdivovali historické kamery, fotoaparáty a všetko čo súvisí s technikou obrazu a dokumentu.

Takpovediac „šokovým prekvapením“ dňa bola medzizastávka ešte cestou z Košíc do Medzeva, keď sa krajanskí novinári oboznámili s nevľúdnou, no reálnou prítomnosťou života rómskeho etnika na neslávnom sídlisku Luník IX. Priamo v autobuse ich so situáciou tunajších obyvateľov, ale aj zábleskami pozitívnej sociálnej práce so snahou vylepšiť ich „životný údel“, oboznámila novinárka a rómska aktivistka Jarmila Vaňová, pôsobiaca dlhodobo ako terénna pracovníčka na košickom Luníku IX.

Pocta Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Roku M. R. Štefánika – tak organizátori nazvali autorský večer Mariána Pauera, teoretika fotografie, kurátora výstav, spisovateľa a publicistu, v ktorom im znalec Štefánikovho životného príbehu priblíži „Štefánika nepoznaného a objavného, fotografa veľkého formátu“. Živou diskusiou k téme vyvrcholil mimoriadne bohatý deň, počas ktorého sa uskutočnilo aj inauguračné zasadnutie Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí s účasťou Jána Varša, predsedu ÚSŽZ.

V stredu 25. septembra absolvovali krajanskí žurnalisti  tvorivý deň v Košiciach. Po doslova exkluzívnej návšteve Rómskeho konzervatória (jeho zriaďovateľ Gejza Adam pripravil so svojimi zverencami – študentmi aj nádherný koncert) ) zotrvali aj naďalej v školskom prostredí s košickou mládežou. V rámci tematického dňa „Reportáž a interview v teréne“ zavítali aj do Strednej spojenej odbornej školy technickej v Košiciach na Kukučínovej ulici. Tento typ školy je najväčšou na Slovensku, učí murárov, strechárov, vodárov, hasičov a iné odbory, pričom má elokovaných pracovísk predovšetkým pre Rómov.

Za všednou aj sviatočnou kultúrou: tvorivosť, kumšt, objavnosť – tak bolo nadpísané pestré popoludnie, počas ktorého si krajanskí žurnalisti najskôr v sídle RTVS – Štúdio Košice pozreli dokument o košickom Kulturparku, ako aj o film o histórii televíznej tvorby v Štúdiu Košice. Následne sa vybrali do pôsobivého prostredia Kulturparku  s mikrofónom a kamerou. (Z bývalých kasární vďaka financiám na Európske hlavné mesto kultúry vznikol takmer v srdci mesta Kulturpark s možnosťami na využívanie voľného času prostredníctvom kultúrnych projektov.)

V stredu popoludní navštívili účastníci „žurškoly“ Dom národnostných menšín a Pamätnú izbu Sándora Máraia, kým večer ich čakala poznávacia exkurzia s odborným výkladom v Štátnom divadle v Košiciach. Kultúrno-umelecký večer vyvrcholil netradičným predstavením Jánošíka – ľudovou tanečnou komédiou plnou komických zvratov, grotesky a paródie na motívy príbehu slávneho zbojníckeho kapitána v dramaturgickom spracovaní Zuzany Mistríkovej a v réžii Ondreja Šotha.

Plný zážitkov a bohatosti na žurnalistické spracovanie tém bol aj štvrtok 26. septembra, keď na účastníkov TŠŽ čakal ďalší výjazdový reportážny a poznávací deň. Najskôr sa vybrali do pohraničnej oblasti na dotyk s Poľskom,  na obhliadku Pamätníka na Dukle. Následne (cestou stihli ešte obdivovať originálny drevený kostolík bojkovského typu v Nižnom Komárniku)  zavítali do Múzea Andyho Warhola do Medzilaboriec. Za kniežaťom svetového pop-artu Andy Warholom – tento leitmotív  sprevádza cestu do prostredia, v ktorom sa zrodilo v roku 1991 prvé Múzeum Andyho Warhola na svete.  Pred prehliadkou stálej expozície múzea s odborným výkladom absolvovali krajanskí žurnalisti tvorivé stretnutie s riaditeľom MAW Martinom Cubjakom a kurátorom múzea Michalom Byckom, ktorý má veľkú zásluhu na samotnom zrode galérie.

Príjemným spestrením a prekvapením programu dňa bolo aj zastavenie v Mikovej, rodisku rodičov Andyho Warhola, kde organizátori „žurškoly“ prijali pozvanie pána Jána Zavackého, bratranca Andyho Warhola. V pohostinnej a bezprostrednej atmosfére sa odvinul podvečer na dvore rodinného domu pána Zavackého, ktorý sa rozvravel nielen o samotnom príbehu obce Miková, ale najmä o jeho vzťahu k obom bratom Andyho Warhola – Paula a Johna, s ktorými mal česť spoznať sa počas ich návštev v rodnom kraji rodičov a mesta Medzilaborce.

V piatok 27. septembra vyvrcholil KRAJANSKÝ TELEROZHLAS KOŠICE 2019  slávnostným ukončením Tvorivej školy žurnalistiky, počas ktorého Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí spoločne s Jozefom Puchalom, výkonným riaditeľom RTVS – Štúdio Košice, odovzdali 15 účastníkom „žurškoly“ Certifikát o absolvovaní 17. Tvorivej školy žurnalistiky  ÚSŽZ. Následne sa uskutočnila hodnotiaca diskusia a prezentácia televíznymi žurnalistami vytvorených publicistických materiálov zo života krajanov z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Organizátorom Tvorivej školy žurnalistiky 2019 bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska – Štúdio Košice. Spoluorganizátori a partneri projektu: Hotel Garni Akadémia Košice, Mesto Košice, Štátne divadlo Košice, Prezidentská knižnica Košice, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Dom národnostných menšín Košice, Slovenský syndikát novinárov Košice, Kulturpark Košice.

ĽUDO POMICHAL

garant 17. ročníka Tvorivej školy žurnalistiky v Košiciach za ÚSŽZ

 

„ŽURŠKOLA“  NA FOTOGRAFIÁCH

JEDNÉHO Z JEJ ÚČASTNÍKOV  IMRICHA FUHLA

NA FACEBOOKU PORTÁLU www.oslovma.hu

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2368314449934184

 

NÁVRATY K OKAMIHOM „ŽURŠKOLY“

S FOTOREFLEXIAMI A SLOVNÝMI GLOSAMI

KOMPLETIZUJEME NA PORTÁLI

www.slovenskezahranicie.sk

 

Na titulnej fotografii:

Účastníci 17. ročníka Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ spoločne s predsedom ÚSŽZ Jánom Varšom počas reportážneho tvorivého dňa v priestore Pamätníka na Dukle.

Na snímke vo fotogalérii:

Účastníci KRAJANSKÉHO TELEROZHLASU KOŠICE 2019 v sobotu podvečer 21. septembra po príchode do dejiska „žurškoly“.