SNP: Aké v skutočnosti bolo

Naša slovenská história často zostáva zabudnutá niekde v školských laviciach na strednej škole v učebniciach dejepisu. Preto sa Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) spoločne s Múzeom SNP rozhodli vytvoriť edukačný projekt s názvom SNP – Aké v skutočnosti bolo, vďaka ktorému približujú priebežne tento významný medzník našich dejín.

Cieľom projektu je zaujímavou cestou zviditeľniť SNP hlavne v očiach mladých ľudí, ale i tých, ktorí o ňom doposiaľ nemali dostatok informácií. Od 29. augusta sa preniesli do minulosti, aby poslucháči a diváci RTVS mali možnosť prostredníctvom sociálnych médií sledovať udalosti, ktoré sa počas povstania aj reálne diali.


…hodinu po hodine, deň po dni a aké to v skutočnosti bolo.


Buďte s RTVS v roku 70. výročia

Slovenského národného povstania

v centre diania!


https://www.facebook.com/Povstanie


http://instagram.com/Povstanie


https://twitter.com/Povstanie