SOREA ponúka krajanom vo svojich hoteloch zvýhodnené pobyty na Slovensku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Peter Pokorný, konateľ spoločnosti SOREA, spol.. s r. o., podpísali zmluvu o poskytovaní a využívaní ubytovacej kapacity a o poskytovaní stravovacích a doplnkových služieb.

Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti SOREA, s.r.o., poskytnúť ubytovacie kapacity, stravovacie a doplnkové služby Slovákom žijúcim v zahraničí za zvýhodnené cenové podmienky. Slováci žijúci v zahraničí sú oprávnení služby v zmysle uvedenej zmluvy využívať aj pre ich manželov/manželky a nezaopatrené deti do 25 rokov s jednotným nástupom na pobyt. V rámci poskytovania ubytovacích kapacít je zahrnutá možnosť využitia stravovacích a doplnkových služieb (relaxačné, športové aktivity a iné), ktoré poskytujú jednotlivé hotely v pôsobnosti spoločnosti SOREA.

SOREA, spol. s r.o., poskytne Slovákom žijúcim v zahraničí a ich rodinným príslušníkom 12% zľavu z cenníka pobytového dňa, vrátane DPH (nevzťahuje sa na príplatky a daň z ubytovania), a 10% zľavu z produktových balíkov VÍKEND a RELAX (nevzťahuje sa na príplatky), prípadne z aktualizovaných produktových balíkov. Aktualizované cenníky pobytového dňa na nasledujúce obdobia a produktové balíky bude SOREA, spol. s r.o., zasielať na e-mailovú adresu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom ÚSŽZ následne zabezpečí ich zverejnenie na svojej webovej stránke.

Podmienkou pri využívaní služieb poskytovanými spoločnosťou SOREA, spol. s r.o., je, aby sa Slovák žijúci v zahraničí preukázal Osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, alebo Preukazom Slováka žijúceho v zahraničí.

Text a podmienky podpísanej zmluvy medzi ÚSŽZ a spoločnosťou SOREA, spol. s r.o., si môžete prečítať na:
 

www.crz.gov.sk