SOREA ponúka krajanom zvýhodnené pobyty na Slovensku

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a spoločnosť SOREA, spol.. s r. o., podpísali ešte v roku 2012 zmluvu o poskytovaní a využívaní ubytovacej kapacity a o poskytovaní stravovacích a doplnkových služieb v hotelových zariadeniach spoločnosti SOREA.

Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti SOREA, s.r.o., poskytnúť ubytovacie kapacity, stravovacie a doplnkové služby Slovákom žijúcim v zahraničí za zvýhodnené cenové podmienky. Slováci žijúci v zahraničí sú oprávnení služby v zmysle uvedenej zmluvy využívať aj pre ich manželov/manželky a nezaopatrené deti do 25 rokov s jednotným nástupom na pobyt. V rámci poskytovania ubytovacích kapacít je zahrnutá možnosť využitia stravovacích a doplnkových služieb (relaxačné, športové aktivity a iné), ktoré poskytujú jednotlivé hotely v pôsobnosti spoločnosti SOREA.

SOREA, spol. s r.o., poskytne Slovákom žijúcim v zahraničí a ich rodinným príslušníkom 12% zľavu z cenníka pobytového dňa, vrátane DPH (nevzťahuje sa na príplatky a daň z ubytovania), a 10% zľavu z produktových balíkov VÍKEND a RELAX (nevzťahuje sa na príplatky), prípadne z aktualizovaných produktových balíkov.

Podmienkou pri využívaní služieb poskytovanými spoločnosťou SOREA, spol. s r.o., je, aby sa Slovák žijúci v zahraničí preukázal Osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, alebo Preukazom Slováka žijúceho v zahraničí.

V prílohách vo formáte PDF uverejňujeme aktuálnu ponuku.

Ponuka individuálny klient

Cenník leto – jeseň 2013

Relax víkend

News leto 2013


Text a podmienky podpísanej zmluvy medzi ÚSŽZ a spoločnosťou SOREA, spol. s r.o., si môžete prečítať na:
 
http://crz.gov.sk/index.php?ID=672750&l=sk