SOVA vo Viedni kreatívne pre deti našich krajanov

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni je pre našich krajanov v hlavnom mesta krajiny našich rakúskych susedov známy podnetnými vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými podujatiami. V kalendári si na radosť Slovákov, ako aj ich priateľov vo Viedni a blízkom okolí našli pevné miesto, nuž a inak tomu nie je ani v mesiacoch máj a jún 2016.

V prvú májovú sobotu – 7. mája 2016 – pripravila SOVA v rámci programov pre deti HRAVÚ SLOVENČINU, vzdelávacie podujatie, ktoré sa uskutočňuje v rámci dlhodobého projektu. Ťahákom májového programu je akiste divadelné predstavenie pre deti ZAJKO FAJÍK A HADÍK VADÍK v podaní divadla KASIA z Bratislavy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. mája v sídle spolku. Z júnových podujatí SOVA avizuje najmä dva divadelné výlety na Slovensko – do Bratislavy a Trnavy. Už teraz SOVA upozorňuje rodičov – krajanov v Rakúsku na možnosť pobytu ich detí v Letnom jazykovom tábore v Tatranskej Lesnej v termíne od 3. do 17. júla 2016.

Príďte do spolku SOVA, stretnete sa s mladými slovenskými rodinami, nájdete nových kamarátov pre vás i vaše detičky, užijete si radosti a pohody!

Ďakujeme vám za priazeň a tešíme sa na stretnutie na našich podujatiach.

S pozdravom za spolok SOVA
Elena Mandík a Vlado Mlynar

 

PROGRAM MÁJ – JÚN 2016