Spolok priateľov Turzovky

Dovoľujem si Vás srdečne pozdraviť a oznámiť Vám, že bola spustená webová stránka

www.spolokpriatelovturzovky.sk

ktorá informuje o činnosti nášho Spolku. Veríme, že sa stanete jej pravidelným návštevníkom a informáciu o stránke zašlete aj všetkým svojim priateľom a známym.

S úctou
Ivan Gajdičiar, prezident Spolku