Spolok Slovákov v Poľsku oslávil v Novej Belej 70-ročné jubileum

Slováci v Poľsku tvoria neoddeliteľnú, mimoriadne pulzujúcu a tvorivú súčasť krajanského sveta.  Hoci slovenská národnostná menšina v krajine nášho severného suseda svojou početnosťou nedosahuje v dvoch kľúčových ohniskách slovenskosti (v regiónoch poľskej strany Oravy a Spiša, kde aj v historickom kontexte žije najviac Slovákov v Poľsku)  až také rozmery komunít ako tvoria slovenské menšiny v Česku, Maďarsku, Rumunsku či Srbsku, mali sa naši krajania v Poľsku v čase bilancovania uplynulých siedmich desaťročí čím pochváliť.

Aktivity Spolku Slovákov v Poľsku na poli ochrany a zveľaďovania kultúrneho a duchovného dedičstva, zachovávania slovenčiny prostredníctvom tradičnej folkloristiky a zvykoslovia, ale aj v školách či v mimoškolskej činnosti detí a mládeže, pričom s významnou podporou slovenského tlačeného slova v mesačníku ŽIVOT i v mnohých vydavateľských knižných počinoch dokumentujúcich príčinlivú vlastenecko-národnú slovenskú stopu v Poľsku, sú vskutku v mnohom príkladné a inšpiratívne.

Tieto a mnohé ďalšie aspekty spolkovej činnosti Slovákov v Poľsku počas uplynulých 70 rokov, boli počas víkendových dní 16.-17. decembra 2017 predmetom hodnotení, analýz a zároveň aj aktom ocenenia a uznaní jednotlivcom i kolektívom počas programu osláv jubilejného míľnika našich krajanov, ktoré sa uskutočnili v Novej Belej. V jednom z centier kultúrneho a duchovného spolkového života Slovákov v Poľsku pozdravil našich krajanov aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Slováci v Poľsku, ku ktorým sa podľa ostatného sčítania obyvateľstva v Poľsku v roku 2011 prihlásilo 3 240 našich krajanov,  a Spolok Slovákov v Poľsku ich odhaduje na približne 12 000, prešli najmä v minulom storočí dvoch svetových vojen zložitým obdobím zmien. Vďaka záujmu i obetavosti Slovákov na lokálnej a regionálnej úrovni i podpore Slovenskej republiky v súčinnosti s orgánmi Poľskej republiky, sa darí slovenskosť udržiavať v oblasti vzdelávania, duchovnej i svetskej kultúry, vydavateľskej činnosti i v oblasti médií.

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ,  pri tejto príležitosti odovzdal do rúk Ľudomíra Molitorisa, generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku, Pamätnú medailu ÚSŽZ za „zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí v oblasti vzdelávania, zachovávania a rozvíjania slovenských kultúrnych tradícií a publicistickej činnosti“ v Poľsku. Spolok Slovákov v Poľsku zasa udelil ÚSŽZ zlatú medailu za podporu Slovenska.

FOTO: FRANTIŠEK PACIGA