Spolok SOVA oslávi vo Viedni 10 rokov

V kalendári Slovákov žijúcich v Rakúsku na mesiace september – október 2013 je viacero podnetných spoločenských stretnutí, kultúrnych i tvorivých podujatí. Pozýva na ne Slovenský školský spolok SOVA, ako aj Folklórny tanečný súbor Rozmarín.

Prehľad podujatí uvádzame v priloženom programe vo formáte PDF. Z podujatí si dovoľujeme upriamiť pozornosť na oslavu 10.výročia založenia Slovenského školského spolku SOVA.  Slávnostná akadémia a kultúrny program sa pod záštitou Jeho Excelencie Juraja Macháča, veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku, uskutoční v nedeľu 15. septembra 2013 o 16.00 h v divadle FREIE BÜHNE WIEDEN, Wiedner Hauptstr. 60b, 1040 Wien. V kultúrnej časti programu vystúpia Slovenský babyclub, Detský folklórny súbor Rozmarín a Divadelný súbor PIKI z Pezinku.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest prosíme o potvrdenie účasti do 10.9.2013 mailom na adresu sova@slovaci.at  alebo telefonicky: +43 (0)680 12 60 341. Prehľad (a prípadné zmeny) našich podujatí: http://www.slovaci.at/program.html

Za spolok SOVA s pozdravom
Elena Mandík a Vlado Mlynar

 

PROGRAM