Spolok SOVA vo Viedni pozýva deti krajanov

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni dáva do pozornosti krajanom program podujatí, ako aj stálych aktivít v mesiacoch september – október 2015. V tejto súvislosti si dovolíme najmä rodičov detí a samotných školákov upozorniť na hodiny výučby slovenského jazyka pre deti v sobotňajších termínoch, ktorú uvádzame v prílohe.

Slovenský školský spolok SOVA ďakuje krajanom za doteraz prejavenú priazeň a jeho členovia sa tešia na stretnutia so Slovákmi žijúcimi v Rakúsku a vo Viedni či jej blízkom okolí na ďalších podnetných podujatiach.

V prílohe informácia o aktuálnych a najbližších budúcich programoch.

Prehľad (prípadné zmeny) podujatí nájdete pod:  http://www.slovaci.at/program.html

S pozdravom za spolok SOVA
Elena Mandík a Vlado Mlynar

 

PROGRAM SEPT.- OKT. 2015