SPOMIENKA NA LACIHO

     Ladislaus J. Bolchazy, PhD. emeritný profesor na Loyola University v Chicagu, prezident vydavateľstva Bolchazy-Carducci Publ.  zomrel po dlhej ťažkej chorobe ráno o šiestej hodine 28. júla 2012 v Barringtone, IL.

    Jeho priatelia, kolegovia a mnohí známi sme ho poznali ako Laciho, lebo takto, neformálne sa predstavoval, čím si svojou otvorenosťou a priamosťou získaval dôveru. Naposledy nás navštívil vlani a aj keď už vedel, že má rakovinu, nevzdával sa svojich plánov do budúcnosti. Bol v dobrých rukách tých najlepších lekárov Mayo Clinic a tí hovoria s pacientmi otvorene, nedávajú zbytočné nádeje. Laci vedel, že skôr, či neskôr ho choroba zdolá, ale bol s tým natoľko vyrovnaný, že kto o tom nevedel, nebol by povedal, že ho niečo trápi. Aj keď už mal sedemdesiatpäť rokov, stále bol na čele vydavateľstva klasickej latinskej a gréckej literatúry, ktoré založil pred takmer štyridsiatimi rokmi, keď ako vysokoškolský učiteľ pociťoval nedostatok učebníc a diel antických autorov v angličtine. Vybudoval spolu s manželkou Máriou, rodenou Carducci, vydavateľstvo, ktoré dnes zásobuje najmä školy a knižnice dielami Vergilia, Cicera, Horacia, Senecu, Ovidia, či Sokratesa.

    Keď sme sa zoznámili r. 1988, sníval o tom, ako otvoriť svet dielam slovenských autorov prostredníctvom angličtiny. Po politických zmenách v nasledujúcom roku sa pustil do práce a vydal na tie časy najväčší anglicko-slovenský slovník Jána Šimka v neuveriteľnom náklade 62-tisíc výtlačkov. V spolupráci s viacerými slovenskými vydavateľstvami pripravili vydanie ďalších kľúčových diel: Slovak Biografical Dictionary (Matica slovenská), Anton Spiesz: Illustrated Slovak  History (Perfekt), Ján Ch. Korec: The Night of the Barbarians, ale i preklad výberu poézie Milana Rúfusa And That´s the Truth a unikátne vydanie 170 slovenských piesní, ktoré do latinčiny preložil Bystrík Muránsky: Slovak Songs in Latin, Slovak, English. Vydal aj Dobšinského rozprávky pod názvom Slovak Tales for Young and Old s ilustráciami Martina Benku (Kriváň). Dovedna takmer štyridsať kníh. Nie je to veľa, ale  ani málo. Bez Laciho a mena jeho vydavateľstva v USA by sa nebolo nikdy dostalo do amerických knižníc a na univerzity toľko diel o Slovensku v angličtine.

Ladislava Bolchazyho za jeho prínos v oblasti kultúry ocenil r. 2007 prezident republiky Radom Ľudovíta Štúra. Laci vydával slovenské diela najmä pre česť a slávu nás, Slovákov. Parí mu za to naša večná vďaka a úcta.
                                                                                                    Ivan Reguli