Spomienka na Vojtecha Markuša v Rádiu SBS Melbourne

Andrej Bučko, vedúci slovenského vysielania Rádia SBS v Melbourne, sa nám už tradične pred víkendom ozval s ponukou pravidelnej „hodinovky“ pre krajanov žijúcich v Austrálii a na Novom Zélande. Rádio SBS Melbourne vysiela každý piatok od 15.00 h SELČ 60 minút informácií, rozhovorov, postrehov a krátkych publicistických čŕt a reportáží zo života Slovákov v Austrálii, ale aj o tom, čo sa deje na Slovensku.

Aktuálne vysielanie sa ponesie, žiaľ, sčasti aj v smútočnom tóne. Andrej Bučko poslucháčom pripomenie človeka, významne sa zaslúživšieho o renomé našich krajanov v Austrálii, v ktorej prežil 45 rokov – Vojtecha Markuša. Pán Vojtech Markuš, honorárny konzul Slovenskej republiky v Melbourne, skonal po ťažkej chorobe v stredu 9. apríla 2014.

O tom, čím si V. Markuša pripomenie Rádio SBS vo vysielaní, píše v maili A. Bučko:  „Bude to krátke pásmo spomienok na spoluzakladateľa slovenského vysielania Rádia SBS v Austrálii Vojtecha Markuša, ktorý viedol slovenský program štvrťstoročie a od roku 2001 pôsobil vo funkcii honorárneho konzula SR vo Victorii. Po úteku z bývalého Československa žil v Austrálii od septembra 1968 a zomrel vo svojom rodinnom dome v Melbourne v stredu 9. apríla 2014.“

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák zaslal najbližšej rodine zosnulého sústrastný telegram, v ktorom uviedol: „S odchodom Vojtecha Markuša strácame významnú osobnosť, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o rozvoj spolupráce Slovenska s Austráliou a o šírenie dobrého mena našej krajiny. V našich spomienkach zostane človekom, ktorý ani po dlhých rokoch odlúčenia nestratil lásku k domovine, dokázal jej venovať celé svoje srdce a stmeľovať početnú slovenskú komunitu v ďalekom zahraničí.“

 

Posledná rozlúčka so zosnulým Vojtechom Markušom sa uskutoční v Renowden Chapel, Springvale Botanical Cemetery, Princes Hwy, Springvale  v stredu 16. apríla 2014 o 10.15 a. m.

http://tributes.heraldsun.com.au/notice/35112105/view

 

SLOVENSKÝ PROGRAM RÁDIA SBS MELBOURNE A SPOMIENKU NA VOJTECHA MARKUŠA POČÚVAJTE NA:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak/highlight/page/id/328964/t/Spomienka-na-Vojtecha-Markusa/