Spoznaj Slovensko – vlasť svojich predkov

Pod týmto názvom sa vo štvrtok 23. mája 2013 v Kacvíne uskutočnila vedomostná súťaž o Slovensku pre žiakov základných škôl a gymnázií zo Spiša a Oravy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Súťaž je jedným zo sprievodných podujatí v rámci XX. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktoré sa práve konajú.

Žiaci v sprievode svojich učiteľov pricestovali do Kacvína, kde sa v Dome slovenskej kultúry súťaž konala. Trojčlenné družstvá prihlásili základné školy z Novej Belej, Krempách, Kacvína a z gymnázií v Nižných Lapšoch, Krempách a Białky Tatrzańskej. Na súťaži sa zúčastnili a so záujmom si pozreli jej priebeh Tomáš Kašaj, konzul Slovenskej republiky v Krakove, čestný predseda Spolku Slovákov v Poľsku Ján Molitoris s manželkou Katarínou, podpredseda SSP Dominik Surma, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, bývalý predseda MS SSP v Kacvíne Ján Venit, predsedníčka MS SSP v Kacvíne Daniela Radecká.  Ceny do súťaže venoval organizátor – Spolok Slovákov v Poľsku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Podrobne o priebehu súťaže a o najlepších tímoch a jednotlivcoch vrátane bohatej fotogalérie:

 

www.slovenskezahranicie.sk

 

Agáta Jendžejčíková  

šéfredaktorka časopisu ŽIVOT

Foto: autorka