Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom za rok 2010

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 2. augusta 2011 predložil návrh Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom za rok 2010, aktualizácia štátnej politiky za rok 2011 a návrh programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012 na medzirezortné pripomienkové konanie s rezortným číslom 387/2011. Lehota medzirezortného pripomienkového konania je 10 pracovných dní. Dátum jeho ukončenia je 15. augusta 2011. Materiál bol zverejnený na portáli právnych predpisov prevádzkovanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zachytáva priebeh celého legislatívneho procesu.

Pripomienkovať materiál je možné iba prostredníctvom portálu právnych predpisov. Materiál sa nachádza na webovej lokalite:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=490&matEID=4258&langEID=1 

Materiály na prevzatie:

Obal

Návrh uznesenia 

Predkladacia správa 

Vlastný materiál