Správny poplatok k žiadosti o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí od 1. marca 2016 po novom

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informuje žiadateľov o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, že s účinnosťou od 1. marca 2016 sa mení spôsob úhrady správneho poplatku pri podaní žiadosti o vydanie Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. E-kolky môžete zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a. s., v samoobslužných platobných termináloch, tzv. kioskoch alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie EKOLOK SP, a. s.

Pre jednoduchšie vyhľadávanie v strome služieb uvádzame kódy služieb:

ID služby

názov

cena v EUR

 

2426

40.1 Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

10,00 EUR

 

2427

40.2 Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené,     

          ukradnuté,  zničené alebo poškodené osvedčenie

20,00 EUR

 
 

2428

40.3 Vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu 

         zmien a doplnkov

10,00 EUR

 

 

Upozorňujeme, že e-kolky nemajú podobu klasických kolkov, na aké ste boli zvyknutí, ale formu QR kódu.

Ak potrebujete bližšie informácie, tie vám budú poskytnuté počas úradných hodín v prijímacej kancelárii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 811 06  Bratislava.

Elektronický kolok je platný do 30 dní od jeho zakúpenia. V prípade, ak ho z akýchkoľvek dôvodov do uvedeného času nepoužijete, môžete ho vrátiť v pobočke Slovenskej pošty, v období do troch rokov od jeho zakúpenia.

 

Zoznam vybraných pôšt Slovenskej pošty, a. s.,

na ktorých je možné zakúpiť e-kolky:

Pošta Bratislava 1 Námestie SNP 35 810 00

Pošta Bratislava 14 Námestie Franza Liszta 1 810 04

Pošta Bratislava 15 Námestie slobody 6 810 05

Pošta Bratislava 16 Dvořákovo nábrežie 10 RIVER PARK 810 06

Pošta Bratislava 17 Blumentálska 4 810 07

Pošta Bratislava 18 Pribinova 8, Bratislava EUROVEA 810 08

Pošta Bratislava 2 Tomášikova 54 820 00

Pošta Bratislava 211 Trojičné námestie 8 820 11

Pošta Bratislava 212 Seberíniho 14 COOP (TERNO) 820 12

Pošta Bratislava 213 Čiernovodská 25 820 13

Pošta Bratislava 214 Uzbecká 4 820 14

Pošta Bratislava 215 Listová 10 820 15

Pošta Bratislava 216 Ivanská cesta 16 IKEA AVION 820 16

Pošta Bratislava 217 Cesta na Senec 2 SHOPPING CENTER 820 17

Pošta Bratislava 218 Metodova 6 CENTRÁL 820 18

Pošta Bratislava 22 Doležalova 7 820 02

Pošta Bratislava 24 Mlynské nivy 31 820 04

Pošta Bratislava 25 Záhradnícka 95 GRAND HAUS 820 05

Pošta Bratislava 27 Nevädzová 6 RETRO 820 07

Pošta Bratislava 29 Dr. Vladimíra Clementisa 10 820 09

Pošta Bratislava 3 Tomášikova 54 830 00

Pošta Bratislava 31 Vajnorská 100 POLUS 830 01

Pošta Bratislava 32 Sibírska 17 830 02

Pošta Bratislava 33 Námestie Biely kríž 6 830 03

Pošta Bratislava 34 Kadnárova 53 830 04

Pošta Bratislava 35 Čachtická 25 830 05

Pošta Bratislava 36 Roľnícka 1A 830 06

Pošta Bratislava 37 Jelšová 1 830 07

Pošta Bratislava 4 Karloveská 34 840 00

Pošta Bratislava 411 M. Schneidera Trnavského 4 840 11

Pošta Bratislava 41 Lamač 6780, Bratislava OC BORY MALL 840 01

Pošta Bratislava 42 Saratovská 9 840 02

Pošta Bratislava 43 Borská 1 840 03

Pošta Bratislava 44 Ľudovíta Fullu 3 840 04

Pošta Bratislava 45 Lamačská cesta 3 840 05

Pošta Bratislava 47 Malokarpatské námestie 7 840 07

Pošta Bratislava 49 Pavla Horova 16 840 09

Pošta Bratislava 5 Vlastenecké námestie 4 850 00

Pošta Bratislava 51 Pečnianska 13 850 01

Pošta Bratislava 52 Jiráskova 5 850 02

Pošta Bratislava 53 Einsteinova 18 AUPARK 850 03

Pošta Bratislava 54 Pajštúnska 7, Bratislava 850 04

Pošta Bratislava 55 Furdekova 16 850 05

Pošta Bratislava 56 Holíčska 11 850 06

Pošta Bratislava 57 Jasovská 3A 850 07

Pošta Bratislava 59 Balkánska 102 850 09