Správy a komentáre RTVS: Ján Varšo o krajanoch v Srbsku

O Slovákoch v Srbsku sa vďaka ich neoblomnému slovenskému národnému povedomiu, schopnosti odolávať prirodzenej asimilácii, viac ako 250 rokov pretrvávajúcej úcte k rodnej slovenskej reči v cudzom prostredí mimo materskej krajiny, najmä však úsiliu a aktivitám generácií Slovákov vo Vojvodine v oblasti školstva, vzdelávania, rozvoja svetskej i duchovnej kultúry, ochrany autentického kultúrneho dedičstva predkov a zveľaďovania slovenskosti v jej rozmanitosti, tradične hovorilo ako o „najzelenšej vetve slovenského národa“ žijúceho mimo územia našej vlasti. Počas ostatných niekoľkých rokov však pozorujeme ochabnutie slovenského života v Srbsku, prejavujúce sa najmä v očividnom ubúdaní vojvodinských Slovákov aj pod vplyvom ekonomickej situácie a zároveň aj motivácie našich krajanov, predovšetkým z radov mladej a strednej aktívnej generácie, zlepšiť si kvalitu života mimo svojho domovského štátu. Slováci zo Srbska sa aj vďaka možnostiam a nastaveným podmienkam štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom (možnosť stať sa držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a v nadväznosti na to využívať zákonom vymedzené výhody) vo veľkom počte sťahujú za prácou i životom najmä na Slovensko. Tému zoširoka predostrela relácia verejnoprávnej RTVS Správy a komentáre, ktorú na Dvojke odvysielala v stredu 24. januára 2018 od 22.10 h. Do štúdia prijal pozvanie aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Moderátor relácie Martin Strižinec uviedol k téme masívneho sťahovania sa Slovákov zo Srbska na Slovensko a hľadania možností ich uplatnenia sa na slovenskom pracovnom trhu aj reportáž vyslaného reportéra RTVS Ivana Janka, systematicky sa venujúceho krajanskej problematike práve s akcentom na slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku. Následne sa po aktualizačnom telefonáte Ivana Janka z Nového Sadu celej problematike venoval moderátor Správ a komentárov v štúdiovom  rozhovore s Jánom Varšom, predsedom ÚSŽZ.

Z archívu RTVS z jeho internetového portálu vám sprostredkúvame možnosť pozrieť si reláciu, ktorá sa predmetnej téme venuje v čase od 1:50 do 16:30 minúty vysielania Správ a komentárov.

 

SLEDUJTE  RELÁCIU  RTVS

SPRÁVY  A KOMENTÁRE

ZO STREDY 24. 1. 2018 Z ARCHÍVU RTVS

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13011/146760#2