Srbsko

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
Bulevar Mihajla Pupina 1/IV
21 000 Novi Sad
Tel./fax: 00381 / 21 / 422 989
E-mail: office@rada.org.rs

URL: www.rada.org.rs

 

Matica slovenská v Srbsku
Matica slovačka u Srbiji
Ul. M. Tita 18
21 470 Bački Petrovac
Tel./fax: 00381 / 21 / 780 248
E-mail: msjbp@stcable.net

URL:  www.maticaslovenska.rs 

 

Biskupský úrad slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku
Episkopsko zvanje Slovačke evangeličke a. v. crkve u Srbiji
Vuka Karadžića 2
21 101 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 66 11 882
Fax:  00381 / 21 / 525 443
E-mail: secav@eunet.rs
URL: www.ecavyu.com

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka
Njegoševa 16/II/7
21 101 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 54 55 70; -71
Fax: 00381 / 21 / 54 55 72
E-mail: office@slovackizavod.org.rs
URL: www.slovackizavod.org.rs

 

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade

Odsek za slovakistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Dr. Zorana Đinđića 2

21 000 Novi Sad

Tel.: 00381 /21/ 45 50 46, 00381 /21/ 48 53 892, 00381 /21/ 48 53 893

E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs

URL: http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/odseci/slovakistika/o-odseku
  

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu
Hlas ljudu – novinsko-izdavačka ustanova
Bulevar oslobođenja 81/V, P.O.Box 234
21 101 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 472 08 40, 00381 / 63/ 47 20 84
Fax: 00381 / 21 / 472 08 44
E-mail: nvu@hl.rs
URL: http://www.hl.rs

Dopisovateľstvo v Petrovci:
00381 /21/ 2280-042
Dopisovateľstvo v Kovačici:
00381 /13/ 662 565
Dopisovateľstvo v Starej Pazove:
00381 /22/ 317 505

 

Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny

Slovačka redakcija Televizije Vojvodine

Sutjeska 1

21 000 Novi Sad

Tel.: 00381 /21/ 210 14 80, 00 381/ 21 210 14 20

E-mail: dennik@rtv.rs

URL: http://www.rtv.rs/sk

 

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad

Slovačka redakcija Radia Novi Sad

Kamenički put 45

21 131 Petrovaradin

Tel.: 00381 /21/ 290 2579

E-mail: slovacka.radio@rtv.rs

URL: www.rtv.rs/sk/program/radio3

 

Asociácia slovenských pedagógov
Asocijacija slovačkih pedagoga
14. VUSB 12
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 780 039, 00381 /63/ 532 989
E-mail: andrasikova.maria61@gmail.com

URL: www.aus.org.rs

 

Asociácia slovenských spolkov žien
Asocijacija slovačkih udruženja žena
Maršala Tita 20

21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 788 140, 00 381 /63/ 88 76 595

E-mail:  assz.bp@gmail.com, vieramiskovic@gmail.com

URL: www.assz.org.rs

 

Slovenské vydavateľské centrum
Slovački izdavacki centar
14. VÚSB 4-6
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 780 159
Fax: 00381 / 21 / 780 314

E-mail: svc.petrovec@gmail.com
URL: www.svcentrum.com

 

Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika v Novom Sade

Slovački kulturni centar P. J. Šafarik, Novi Sad

Vuka Karadžića 2/a

21 101 Novi Sad

Tel.: 00381 /69/ 18 01 981

E-mail: safarikns@gmail.com

URL: www.safarik.org.rs

 

Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Slovački kulturni klub u Srbiji

Komenského 33

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 00381 / 21 / 780 159

E-mail: svetovykalendar@gmail.com 

URL: www.slovenskykalendar.com
 

Knižnica Štefana Homolu

Biblioteka Štefana Homole

Narodne revolucije 9

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 00381 /21/ 781 335

E-mail: shomolu@stcable.net 

 

Slovenské vojvodinské divadlo
Slovačko vojvođansko pozorište
Kolarova 4
21 470 Bački Petrovac
Tel.:  00381 /21/ 780 040
E-mail: svpozoriste@gmail.com
URL: http://svdivadlo.wix.com/divadlo

 

Múzeum vojvodinských Slovákov

Muzej vojvođanskih Slovaka

Maršala Tita 23

21470 Bački Petrovac

Kancelária Múzea vojvodinských Slovákov

(Budova Turistickej organizácie Báčsky Petrovec)

Ul. Maksima Gorkog 17

21470 Bački Petrovac

Komplex tradičnej architektúry

Branislava Mokića 7-9

21470 Bački Petrovac

Galéria Zuzky Medveďovej

Kollarova 1

21470 Bački Petrovac

E-mail: muzejvs@gmail.com

URL: www.muzeumslovakov.rs

 

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Gimnazija Jan Kolar sa domom učenika

14. VUSB 12

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 00381 21 780 167

E-mail: gjkbp19@gmail.com

URL: www.jankollar.org

 

Základná škola Jána Čajaka Báčsky Petrovec

Osnovna škola Jan Čajak Bački Petrovac

Sladkovičova 2

21 470 Bački Petrovac

Tel: 00381 /21/ 780 039

E-mail: jancajak@neobee.net

URL: www.jancajak.edu.rs

 

Gymnázium Mihajla Pupina

Gimnazija Mihajlo Pupin

Nikole Tesle 57

26210 Kovačica

Tel/fax: 00 381           /13/ 661 180

 E-mail: office@gymko.edu.rs

www.gymko.edu.rs

 

Základná škola Mladých pokolení

Osnovna škola Mlada pokolenja

Maršala Tita 33,

26 210 Kovačica

Tel: 00381 /13/ 661 132

E-mail: kovacicaskola@gmail.com 

URL: www.mladepokolenia.rs

 

Obecná knižnica Kovačica

Opštinska biblioteka Kovačica

Maršala Tita 48

26 210 Kovačica

Tel.: 00381 /13/ 66 24 71

E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

URL: www.biblioteka-kovacica.org.rs

 

Galéria insitného umenia Kovačica

Galerija naivne umetnosti Kovačica

Masarikova 65

26 210 Kovačica

Tel: 00381 /13/ 661 157, 00381 /13/ 660 500, 00 381 /63/ 8 567 493

Pamätný dom Martina Jonáša

Spomen kuća Martina Jonaša

Čaplovičova 23,

26 210 Kovačica

E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com

URL: www.naivnaumetnost.com

 

Galéria Babka Kovačica
Galerija Babka Kovačica
Masarikova 65
26 210 Kovačica
Tel.: 00381 / 13 / 66 16 31, 00381 /63/ 66 15 22
Fax: 00381 / 13 / 66 19 04
E-mail: office@babka-center.com, pavel.babka@babka.rs
URL: http://www.babka.rs/sk/

 

Dom kultúry 3. októbra Kovačica
Dom kulture 3. oktobar Kovačica
Maršala Tita 46
26 210 Kovačica
Tel.:  00381 / 13 / 661 112
Fax:  00381 / 13 / 66 0 666
E-mail: dkulture@gmail.com

URL: www.kultura-kovacica.com

 

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru

Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu

Masarikova 69

26 210 Kovačica

Tel.: 00 381 /63/ 33 75 27

E-mail: kreativni.centar.tuk@gmail.com

 

Ženský spolok Kovačica

Udruženje žena Kovačica

Dr.Janka Bulika 53

26210 Kovačica

Tel.: 00381 13660448

E-mail: zenskyspolok@gmail.com

 

Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka

Memorijalni centar Dr. Janko Buljik

Masarikova 42

26210 Kovačica

Tel.: +38169662552

E-mail: pbalaz55@gmail.com

 

Rádiotelevízia Kovačica RTV OK

Radiotelevizija Kovačica RTV OK

Janošikova 127

26 210 Kovačica

Tel.: 00 381 /13/ 66 26 66, 00 381 /62/ 203 751

E-mai: rtvkovacica@gmail.com, novyzivot@gmail.com

URL:   http://www.rtvok.com/index.php/slovacki

 

Internetové rádio Padina
Internet radio Padina
Námestie oslobodenia 14
26 215 Padina
Tel.: 00 381 /13/ 66 83 33, 00 381 /63/ 133 4547
E-mail: radio.padina@yahoo.com
URL: http://www.radiopadina.com

 

Dom kultúry Michala Babinku

Dom kulture Mihala Babinke

Trg oslobođenja 1

26 215 Padina

Tel.: 00381 /13/ 667 235

E-mail: dkmbpadina@gmail.com

 

Základná škola Maršal Tito

Osnovna škola Maršal Tito

Trg slobode 22

26 215 Padina

Tel: 00 381 /13/ 667 118, 00 381 /62/ 771 510

E-mail: ospadina@mts.rs

URL: www.padina.edu.rs

 

Združenie výtvarných umelcov Smäd Padina

Udruženje likovnih umetnika Padina

Trg oslobođenja 1

26 215 Padina

Tel.: 00381 /63/ 887 0954

E-mail: zvusmad@gmail.com

 

SKUS Slnečnica

SKUD Slnečnica

Masarikova 39

26 215 Padina

Tel.: 00381 /62/ 771 943

E-mail: zspadina1@gmail.com

 

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar Kisač

Slovenska 22

21 211 Kisač

Tel./Fax: 00381 /21/ 827 642

E-mail: kis.kysac@gmail.com

URL: http://www.kckisac.rs/

 

Základná škola Ľudovíta Štúra

Osnovna škola Ljudevit Štur

Železnička 3

21 211 Kisač

Tel: 00381 /21/ 828 300

E-mail: ludovitstur@mts.rs

URL: www.osljudovitsturkisac.nasaskola.rs

 

Spolok kysáčskych žien

Društvo kisačkih žena

Dr. Janka Gombara 98

21211 Kisač

Tel.: 00381 /64/ 128 4392

E-mail: ludmilabs@mts.rs

 

Umelecký spolok Michala Geržu Kysáč

Umetničko društvo Mihal Gerža Kisač

Masarikova 86

21211 Kisač

Tel.: 00381 /21/ 827 906

E-mail: zuzana.ferko22@gmail.com

 

Galéria SND Slovenský národný dom

Galerija Slovački narodni dom

Slovenska 47

22 300 Stara Pazova

Tel.: 00 381 /63/ 1919 336

E-mail: michalmadacky@gmail.com

 

Základná škola hrdinu Janka Čmelíka

Osnovna škola heroj Janko Čmelik

Karađorđeva 2,

22 300 Stara Pazova

Tel: 00381 /22/310 631

E-mail: hjcmelik@mts.rs

URL: www.hjcmelik.edu.rs

 

Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka

SKUD h Janka Čmelika

Ćirila i Metodija 11

22 300 Stara Pazova

Tel./fax: 00381 /22/ 310 676,   00381 /64/ 642 4145

E-mail: skushjc96@gmail.com    

URL: www.skushjcmelik.rs

 

Stredisko pre kultúru Stará Pazova

Centar za kulturu Stara Pazova

Svetosavska 27

22 300 Stara Pazova

Tel. 00381 /22/ 312 114, 00381 /22/ 311 104

E-mail: czkstpazova@ptt.rs, centarzakulturu.starapazova@gmail.com

URL: www.czkstarapazova.com

 

Art centrum chlieb a hry
Art centar Hleba i igara
Slovenski trg br. 2
22 300 Stara Pazova
Tel.:  00381 / 22 / 31 44 13
Fax:  00381 / 22 / 31 44 13
E-mail: benkamiroslav@yahoo.com
URL: www.breadandplays.com

 

Kultúrne centrum Aradáč

Kulturni centar Aradac

Ul. Kukučínova 16

23 207 Aradac

Tel.: 064/28 00 752

E-mail: kc.aradac@gmail.com

URL: http://kc.aradac.rs

 

Spolok žien Ruža

Udruženje žena Ruža

Kukučinova 16

23 207 Aradac

Tel.: 00 381 /64/ 997 52 36

E-mail: maraviljacik@yahoo.de

 

Základná škola Bratstvo Aradáč

Osnovna škola Bratstvo Aradac

Maršala Tita 90

23207 Aradac

Tel: 00381 /23/ 887 010, 00381 /60/ 019 7191

E-mail: bratstvo@osaradac.edu.rs

URL: www.osaradac.edu.rs

 

Slovenský dom, MOMS

Slovački dom

Šafarikova 1a

21 400 Bačka Palanka

Tel.:00 381/21/751 121

E-mail: sdbpalanka@gmail.com

 

KUS Petrovská družina

KUD Petrovačka družina

Kolarova 3

21 470 Bački Petrovac

Tel./fax: 00381 /65/ 694 4413

E-mail: druzinapetrovec@gmail.com

 

YMCA Serbia

Folklórny súbor Petrovčan

14. VUSB 28

21470 Bački Petrovac

Tel.: 00 381 /61/166 6026

E-mail: ymca.bpetrovac@gmail.com,ymca.fspetrovcan@gmail.com

 

Komorný zbor Musica viva

Kamerni hor Musica Viva

14. VÚSB 7-9

21 470 Bački Petrovac

Tel.00 381 /21/ 384 49 20, 00381 63 873 08 63

E-mail: marienak614@gmail.com

 

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Pozorište VHV Bački Petrovac

Ul. Kolarova 4

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 00 381/62/113 9053, 00 381/62/978 1171

E-mail: vhvpetrovec@gmail.com

URL: http://www.vhv.org.rs

 

Miestny výbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku (MOMS Petrovec)

Mesni odbor Petrovac Matice slovačke u Srbiji

Ul. maršala Tita 18

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 00381 /63/ 706 4727

E-mail: kmm@stcable.net

 

Televízia Petrovec

Televizija Petrovac

Industrijska zona BB

21470 Bački Petrovac

Tel.: 00 381 /21/ 782 044

E-mail: tvpetrovec@gmail.com

URL: http://www.tvpetrovec.com

 

Nové Rádio Petrovec

Novi Radio Petrovac

Kolarova 2

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 00381 /21/ 780 444, 00381 /63/ 70 64 727

E-mail: radiopetrovec@gmail.com

URL: http://radiopetrovec.com

 

Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine

Asocijacija za istraživanja kulture vojvođanskih Slovaka

Janka Jesenskog 19a

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 00381 /69/ 332 3342

E-mail: avksv2020@gmail.com

 

Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato

Folklorni ansambl Mesnog odbora Matice slovačke Belo Blato

Ive Lola Ribara 15

23 205 Belo Blato

Tel.: 00381 /23/ 88 90 56

E-mail: jarmila.hromcik@grad.zrenjanin.rs

 

Základná škola Bratstvo jednota

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo

Maršala Tita 28,

23 205 Belo Blato

Tel: 00381 /23/ 889 924

E-mail: osbblato@gmail.com

 

Slovenský kultúrno- umelecký spolok Milana Rastislava Štefánika

Slovačko kulturno-umetničko društvo Milan Rastislav Štefanjik

Nušićeva 8

22253 Bingula

Tel.: 00 381 /64/268 8620 

E-mail: tijana.farkaš06@gmail.com

 

Kultúrno-umelecký spolok Sládkovič

KUD Sladkovič

Braće Gavrajić 1

11 275 Boljevci

E-mail: boljevci.kudsladkovic@gmail.com, kus.sladkovic.bolovce@gmail.com

Tel: 00 381 /64 / 5500 626

Facebook: https://www.facebook.com/kus.sladkovic

 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku

SKPD u Erdeviku

Masarikova 2

22 230 Erdevik

Tel: 00381 22 755 004

E-mail: oberedi@gmail.com

 

Základná škola Savu Šumanovića

Osnovna škola Sava Šumanović

Svetog Save 4,

22 230 Erdevík

Tel: 00381 /22/755 006

E-mail: skolaerdevik@gmail.com    

 

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík

SKUD Janošik

Maršala Tita 5

26 362 Janošik

Tel.: 00 381 /69/ 199 4186

E-mail: karolina.supek1996@gmail.com

 

Základná škola T.G. Masaryka

Osnovna škola T.G. Masarika 

Edvarda Kardelja 59

26362 Janošik

Tel: 00381 /13/ 647 001

E-mail: osjanosik@mts.rs

URL: www.osmasarik.nasaskola.rs   

 

Združenie žien Jánošíčanka

Udruženje žena Janošičanka

Edvarda Kardelja 88

26362 Janošik

Tel.: +381 060 647 377 0

E-mail: janosicanka@gmail.com

 

MOMS Jánošík

Mesni odbor Matice slovačke Janošik

Čmeliková 66

26362 Janošik

Tel.: 00381 /60/ 0647108

E-mail: momsjanosik@gmail.com

 

Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen

Kulturno umetnički centar Zvolen

Maršala Tita 85

21 472 Kulpin

Tel.: 00 381  /64/ 050 2 050

E-mail: kuszvolen.kulpin@gmail.com

 

Základná škola Jana Amosa Komenského

Osnovna škola Jana Amosa Komenskog

Maršala Tita 102

21 472 Kulpin

Tel: 00381 /21/ 786 013 

E-mail: jakkulpin@neobee.net

URL: www.jak.edu.rs

 

Spolok kulpínskych žien

Društvo kulpinskih žena

Námesie slobody 7

21 472 Kulpin

Tel.: 00 381 62 855 0441

E-mail: zornanova.katarina@gmail.com

 

MOMS Kulpín

Mesni odbor Matice slovačke Kulpin

Námesie slobody 1

21 472 Kulpin

Tel.: +381 21 22 86 777

E-mail: gazapavel007@gmail.com

 

Kultúrno umelecký spolok Štefánik

KUD Štefanik

Maršala Tita 13

25 234 Lalić

Tel: 00 381 /25/ 870 030, 00 381 /65/ 679 9916

E-mail: kusstefaniklalic@gmail.com

 

Základná škola Nestora Žučného

Osnovna škola Nestor Žučni

Jugoslovneska 52

25 234 Lalić

Tel: 00 381 /25/ 5870 015

E-mail: nzucni@gmail.com     

 

Združenie žien Matkino srdce  Laliť

Udruženje žena Majčino srce Lalić

Maršala Tita  37

25 234 Lalić

Tel.: 00381 /64/ 338 1408

E-mail: udruenjezenams@gmail.com

 

Základná škola Jovana Popovića Susek/Lug

Osnovna škola Jovan Popović Susek/Lug

Tel: 00381 /21/ 878 026

E-mail:  osjovanpopovic@gmail.com  

 

Slovenský spolok žien Usilovné včielky Lug

Slovačko udruženje žena Vredne pčelice Lug

Maršala Tita 69

21315 Lug

Tel.: +381212068700  +381644732572

E-mail: sarahmalvina@gmail.com

 

Kultúrno umelecký spolok Mladosť

KUD Mladost

Maršala Tita 69

21 315 Lug

Tel.: +381212068700  +381644732572

E-mail: sarahmalvina@gmail.com

 

Kultúrno umelecký spolok Jednota

KUD Jedinstvo

Svetog Save 74

22 240 Šid

Tel.: 00 381 /22/ 711 267

E-mail: skusjednota1@gmail.com

 

Kultúrno umelecký spolok Bratstvo

KUD Bratstvo

Slovenska 5

26 370 Hajdučica

Tel.: 00 381 /61/ 640 0027, 00381 /63/ 882 7508

E-mail: dhudjec@mts.rs

 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik a MOMS Dobanovce v Slovenskom národnom dome

SKPD Šafarik i Mesni odbor Dobanovci u Slovačkom narodnom domu

Ugrinovačka 120

11 272 Dobanovci

Tel. 00 381 /63/ 58 52 11

E-mail: kpdsafarik@hotmail.com, kpdsafarik@kpdsafarik.co.rs

URL: www.kpdsafarik.co.rs, www.skossafarik.com

 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan

SKPD Detvan

Spoljnostarčevačka 127

26 000 Vojlovica-Pančevo

Tel.: 00381 /65/ 405 0570

E-mail: oravectereza@gmail.com, mihalspisjak33@hotmail.com

URL: www.detvan.rs

 

MOMS Vojlovica – Pančevo

Mesni odbor Matice slovačke Vojlovica – Pančevo

Trg vojvođanskih brigada 10

26 000 Vojlovica-Pančevo

Tel.: +381641465476

E-mail: branislav.kulik@gmail.com

 

Kultúrno umelecký spolok Jána Kollára

KUD Jana Kolara

Maršala Tita 124

21 425 Selenča

Tel.: 00 381 /63/ 136 1602

E-mail: malvinazolnjan96@gmail.com

 

Základná škola Jána Kollára

Osnovna škola Jan Kolar

Vajanskog 1

21 425 Selenča

Tel: 00381 /21/ 774 015

E-mail: skola@jan-kollar.edu.rs

 

Komorný zbor Zvony

Kamerni hor "Zvony"

Štefánikova 48

21 425 Selenča

Tel.: 00 381 /21/ 774 139

E-mail: jurajrenata@gmail.com  

 

Združenie pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča

Udruženje za očuvanje kulture, tradicije i umetnosti Selenča

Maršala Tita 124

21 425 Selenča

Tel.: +381631044390

E-mail: organic.jg@gmail.com

 

Slovenský kultúrno umelecký spolok Pivnica

SKUD Pivnice

Vojvođanska 82

21 469 Pivnice

Tel.: 00 381 /69/ 756 035

E-mail: skudpivnice@hallsys.net

URL: www.skuspivnica.org.rs

 

Základná škola 15. októbra

Osnovna škola 15. oktobar

Maršala Tita 90

21 469 Pivnice

Tel: 00381 /21/ 756 578

E-mail: office@15oktobar.edu.rs

URL: www.15oktobar.edu.rs   

 

Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici

Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Ul. Vojvođanska 25

21 469 Pivnice

Tel: 00 381 /21/ 756 550

E.mail: jceman94@gmail.com

URL: www.dida.co.rs

 

Kultúrno osvetový spolok Jednota

KPD Jedinstvo

Maršala Tita 58

21 412 Gložan

Tel./fax: 00 381 /21/ 788 122, 00 381 /65/ 47 88 122

E-mail: mzglozan@hotmail.rs

 

Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina

Osnovna škola Jozef Marčok Dragutin

Jozefa Marčoka bb,

21412 Gložan

Tel: 00381 /21/788 014

E-mail: jmarcok-dragutin@open.telekom.rs

Web: www.jmdragutin.edu.rs

 

Spolok žien Slovenka

Udruženje žena Slovenka

Maršala Tita 58

21 412 Gložan

Tel.: 00 381 /63/ 887 6595

E-mail: slovenka@neobee.net

 

Združenie Etno dom Ženský kútik Hložany

Udruženje Etnokuća Ženski kutak Gložan

Mihala Pagača 70

21 412 Gložan

Tel.: 00 381 /69/ 131 0144

E-mail.: udruzenjezenskikutak@gmail.com

 

Základná škola bratov Novákovcov

Osnovna škola braće Novakov

Kralja Petra I 103

21 433 Silbaš

Tel: 00 381  /21/ 764 302                                                                                                      

E-mail: osbracanovakov29@mts.rs

URL: www.osbracanovakov.edu.rs  

 

Akadémia podnikania žien

Akademija ženskog preduzetništva

Kosovská 41, Nový Sad, 21000, Srbsko

Tel.: +381 /69/ 5528 226

E-mail: office@ewa.org.rs

URL: www.ewa.org.rs

 

Centrum pre srbsko-slovenské témy

Centar za srpsko-slovačke teme

Laze Telečkog 9,

21 000 Novi Sad

Tel.: +381 /64/ 371 5892

E-mail: czsst021@gmail.com

 

Aktualizácia: 22. 3. 2021