Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007

Stála konferencia 2007 sa uskutoční dňoch 27. – 28. apríla 2007 v City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava. Ústrednou témou rokovania budú "Tézy štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na roky 2008-2012 a Program štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2008". 

Ústrednou témou rokovania budú "Tézy štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na roky 2008-2012 a Program štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2008".

Program stálej konferencie:

Stála konferencia
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007
pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky

Bratislava  27. – 28. apríla 2007Kongresové centrum City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

 

 P R O G R A M

 27. apríla 2007     

 

08.00 – 09.00                P r e z e n t á c i a

09.00                           Z a č i a t o k  konferencie

 

Otvorenie konferencie – Vilma Prívarová, predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Príhovor Róberta Fica, predsedu vlády SR

Slávnostné príhovory ústavných činiteľov SR                               

09.45 – 10.00                P r e s t á v k a 

10.00 – 10.30                Pozdravy ďalších predstaviteľov SR                     

10.30 – 10.45                P r e s t á v k a 

 

10.45 – 13.00              Pracovné rokovanie

10.45 – 11.15                Voľba pracovného predsedníctva

11.15 – 11.30                Úvodné slovo predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

11.30 – 12.45              O b e d  účastníkov konferencie

 

13.00 – 16.00              Prijatie zahraničných delegátov prezidentom SR, Ivanom Gašparovičom

16.00 – 16.45                1. blok

                                    Mimoeurópska skupina (Argentína, Austrália, Brazília, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kirgizsko, Libanon, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Sýria, Uruguaj, USA)

16.45 – 17.00                Prestávka

17.00 – 18.45                2. blok            

Západoeurópska skupina (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia)

18.45 – 19.00                Prestávka

19.00 – 20.00                3. blok, 1. časť

Skupina strednej a juhovýchodnej Európy (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina)

 

20.00                           Večera účastníkov konferencie, spoločenské podujatie

28. apríla 2007  

 

08.30 – 09.00              Prezentácia

09.00 – 10.15              3. blok, 2. časť

Skupina strednej a juhovýchodnej Európy (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina)

10.15 – 10.30                Prestávka

10.30 – 13.00              Rokovanie v troch skupinách                                

                                    – mimoeurópska skupina

                                    – západoeurópska skupina

                                    – skupina strednej a juhovýchodnej Európy

Špecifikovanie priorít za jednotlivé skupiny do pripravovaného vládneho programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2008

13.00 – 14.00                Obed

14.00 – 15.00              Zasadnutie pracovného predsedníctva – príprava záverov stálej konferencie

15.00 – 16.00                Z á v e r y   konferencie

16.00 – 17.00                Tlačová konferencia

17.00 – 18.00                Večera

                             

Pozn. Vystúpenia krajanov budú do diskusie zaradené na základe písomnej prihlášky pri prezentácii