Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informuje o prípravách Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008 s ústrednou témou Slovenčina v slovenskom zahraničí. Konferencia sa bude konať pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v dňoch 6. – 8. novembra 2008 v priestoroch City Hotela Bratislava.

Ústredná téma konferencie bude rozdelená do troch tematických okruhov:

  • Formy výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách;
  • Komunikácia v slovenskom jazyku v rodinnom, spoločenskom a cirkevnom živote;
  • Slovenský jazyk v krajanských tlačených a elektronických médiách a ich vplyv na udržiavanie národného povedomia.

V roku 2008 si pripomíname i mnohé historické udalosti, ktoré spôsobili masovú emigráciu Slovákov do zahraničia. Súčasťou konferencie bude i slávnostný galavečer pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča s názvom Slovensko ďakuje, ktorý sa uskutoční v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Medzi pozvanými hosťami budú i veľvyslanci a vedúci zastupiteľských úradov krajín, ktoré prijali našich občanov v rôznych emigračných vlnách a pomohli im vytvoriť podmienky pre ich ďalší plnohodnotný život v zahraničí. Galavečer bude aktom vyjadrenia vďaky Slovenskej republiky týmto krajinám.

Program Stálej konferencie:

 

Stála konferencia
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008
pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky

Bratislava  6. – 8. november 2008

Kongresové centrum City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

PROGRAM

6. november 2008

08.00 – 09.00                Prezentácia  účastníkov

09.00                           Začiatok  konferencie

Otvorenie konferencie – Vilma Prívarová, predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Príhovory predstaviteľov štátu

09.45 – 10.00                Prestávka         

10.00 – 10.15                Úvodné slovo predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

10.15 – 10.45                Voľba pracovného predsedníctva

10.45 – 12.30                Príspevky zástupcov rezortu školstva, univerzít a vzdelávacích inštitúcií

12.30 – 13.30                Obed  účastníkov konferencie

13.30 – 15.30              Pracovné rokovanie

1. blok
Téma: Formy výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách

15.30 – 15.45                Prestávka

15.45 – 18.00              Pokračovanie 1. bloku

19.00                            Večera účastníkov konferencie

 

7. november 2008

08.30 – 09.00                Prezentácia

09.00 – 10.30              2. blok
Téma: Komunikácia v slovenskom jazyku v rodinnom, spoločenskom a cirkevnom živote

10.30 – 10.45                Prestávka

10.45 – 12.30              Pokračovanie 2. bloku

12.30 – 13.30                Obed  účastníkov konferencie

13.30 – 16.00              3. blok
Téma: Slovenský jazyk v krajanských tlačených a elektronických médiách a ich vplyv na udržiavanie národného povedomia

16.00 – 16.30                Prestávka – studený bufet

16.30 – 17.30              Pokračovanie 3. bloku

19.00                            Galavečer, recepcia

 

8. november 2008

08.30 – 09.00                Prezentácia

09.00 – 10.30              Rokovanie v pracovných skupinách, príprava záverov konferencie

10.30 – 10.45                Prestávka

10.45 – 11.30                Zasadnutie pracovného predsedníctva, príprava záverov konferencie

11.30 – 12.00              Závery konferencie

12.00 – 13.00                Tlačová konferencia

13.00                            Obed