Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informuje o prípravách Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010 s ústrednou témou :

„Smerovanie spolupráce medzi Slovenskou republikou a krajanskými spolkami a organizáciami v intenciách schválenej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015“

Konferencia sa bude konať pod záštitou predsedníčky vlády Slovenskej republiky p. Ivety Radičovej v dňoch 29.novembra- 1. decembra 2010 v priestoroch City Hotela Bratislava.
Ústredná téma konferencie bude rozdelená do dvoch tematických okruhov

• Formy efektívnej, konštruktívnej a obojstranne prospešnej spolupráce a komunikácie medzi Slovenskou republikou a krajanskými spolkami s cieľom vzájomnej prezentácie Slovenska v zahraničí a zviditeľňovania Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike

• Priority grantového systému v oblastiach štátnej podpory stanovených zákonom

Súčasťou konferencie bude i prezentácia zástupcu Slovenského národného archívu o uchovávaní kultúrneho dedičstva krajanov pre jeho ďalšie účinné využívanie a možnosť exkurzie do Slovenského národného archívu.