Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí sa v roku 2020 neuskutoční!

Milí krajania, koronavírus COVID-19 zasiahol na celom svete do našich životov. Zmenil nielen pracovný rytmus a naše každodenné návyky, ale negatívne zasiahol aj do činnosti slovenských krajanských komunít, ich organizácií, spolkov, inštitúcií. Hoci sa v jednotlivých štátoch postupne podľa možností uvoľňujú prísne opatrenia v záujme ochrany zdravia ich občanov, vzniknutá situácia spôsobená pandémiou utlmila až ochromila v uplynulých týždňoch a mesiacoch aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí. Rovnako sa dotkla aj ich komunikácie so Slovenskom a návštevami materskej krajiny spojenými s tradičnými podujatiami organizovanými Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho partnermi.

Na webovom sídle úradu vás v týchto súvislostiach od marca 2020 priebežne informujeme o rušení podujatí s účasťou krajanov organizovaných na Slovensku v gescii ÚSŽZ. Aktuálne sa k nim, žiaľ, zaradila aj  v poradí 16. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú ÚSŽZ plánoval uskutočniť na prelome októbra a novembra 2020 v Bratislave.

Vzniknutá situácia a jej nepredvídateľný vývoj v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 spôsobili, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodol s definitívnou platnosťou o zrušení Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2020 – tohtoročného jesenného reprezentatívneho snemovania delegátov z radov našich krajanov, ktoré sa v hlavnom meste Slovenska koná každé dva roky.

ÚSŽZ zároveň informuje, že Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2020 presúva na zatiaľ bližšie nešpecifikovaný termín v roku 2021!

S vďakou sa porozumenie želáme všetkým našim krajanom do najbližších týždňov na prahu leta pevné zdravie, odhodlanie úspešne sa pasovať so vzniknutou situáciou, ako aj nádej, aby sme sa čo najskôr mohli navzájom stretávať v prostrediach Slovákov vo svete, ako aj na podujatiach na Slovensku.

 

                                                                        Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí