Šťastný nový rok 2012

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2012 želá všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.