Štipendistom slovakistiky v Novom Sade Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, zaželal úspešné vykročenie do štúdia

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  udelili  v pondelok 30. októbra 2017  štipendiá študentom prvého ročníka.  Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky, privítala na slávnostnom menovaní štipendistov z radov Slovákov v Srbsku Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igora Furdíka, generálneho konzula SR v Maďarsku v Békešskej Čabe, Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM a prodekana Filozofickej fakulty pre vedu a medzinárodnú spoluprácu Zorana Paunovića.

Štipendiá vo výške 7-tisíc dinárov mesačne budú v rámci podpory štúdia dostávať študenti Aleksandra Čmelíková zo Slankamenských Vinohradov, Alena Kolárová z Lugu, Miroslava Ožvátová z Kysáča, Anna Demrovská a Ján Andrášik z Báčskeho Petrovca.  Cieľom finančnej pomoci je podporiť a motivovať študentov slovakistiky. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny napísala projekt a prostriedky na štipendiá na prvé tri mesiace – október, november a december 2017, vyčlení Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na budúci rok prostriedky sčasti zabezpečí aj NRSNM. Teda, v budúcnosti obe strany sa budú snažiť striedať na tri mesiace.

DANUŠKA BEREDIOVÁ

HLAS ĽUDU, hl.rs

Foto: autorka

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky FiF UNS, počas aktu podpisu vymenovaných štipendistov.

Na snímkach vo fotogalérii:

Študentom, pedagógom a hosťom  sa prihovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Noví  slovenskí štipendisti – študenti slovakistiky (zľava): Aleksandra Čmelíková, Alena Kolárová, Anna Demrovská, Miroslava Ožvátová a Ján Andrášik.