Stopy Ľudovíta Štúra oživujú v srbskej Pivnici žiaci v slovenskej škole

Bedlivý Ľudorob, Boleslav Záhorský, Brat Sloven. Aj takéto pseudonymy používal Ľudovít Štúr, politik, filozof, jazykovedec, významný predstaviteľ slovenského národného života a najmä kodifikátor slovenského spisovného jazyka. Ľudovít Štúr zanechal stopy aj v slovenskom svete. Mnohé krajanské spolky nesú jeho meno, krajania pomenovali po ňom ulice a o Štúrovi sa učia aj slovenskí žiaci. Na základnej škole v Pivnici, v slovenskej obci v Srbsku, túto osobnosť našich dejín spoznávajú žiaci spolu s učiteľkou Vesnou Kamáňovou.

Spôsoby a formy, ktorými si ikonickú osobnosť slovenských národných dejín a jazykovo-kultúrneho dosahu všetkých Slovákov vo svete pripomínajú a rozširujú svoje vedomosti o Ľ. Štúrovi, približuje v rozhovore s Vesnou Kamáňovou redaktorka Radia Slovakia International RTVS Ingrid Slaninková, autorka cyklu Slováci vo svete.

Stiahnuť audio súbor