Storočnicu Čabianskeho kalendára a Národného kalendára si dolnozemci pripomenú v Békešskej Čabe, jednom z kľúčových centier slovenskosti vo svete

Patrí sa pripomínať hrdú históriu, ktorú písali naši predkovia v priestranstvách, ktorým dnes prislúcha prívlastok „slovenské zahraničie.“ Jeho spätosť,  neoddeliteľná priľnavosť až súzvuk so všetkým, čo je nám najvzácnejšie v našej domovine pod Tatrami, najmä vďaka nášmu spoločnému materinskému jazyku – slovenčine, ktorá nás napriek nie vždy priaznivým dejinným míľnikom stále zjednocuje a nabáda k spolupatričnosti, je príznačná najmä pre našich krajanov – Slovákov na Dolnej zemi.

V dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, sčasti i Chorvátsku, zostávajú napriek globalizačnej haravare Slovákmi – v srdci, duši, a čo je podstatné, i „na jazyku“. Pričom slovom aj písmom. Nie lepšieho dôkazu ich príčinlivosti k duchu slovenskosti ako vytrvalosť, odhodlanie a zanietenosť, s akými presvedčivo rok čo rok dávajú na známosť svoju prítomnosť. Hoci hranicami i vzdialenosťou oddelení, vďaka ich neúnavnej kalendárovej tvorbe sú – a to najmä prostredníctvom slovenskej reči – stále s nami.

A tak aj preto bude prezentácia dvoch jubilujúcich dolnozemských kalendárov v stredu 12. februára 2020 od 16.30 h v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe viac ako slávnostná. Čabiansky kalendár (od roku 1920 ho s prestávkami vydávajú Slováci v Békešskej Čabe) a Národný kalendár (Slováci vo Vojvodine ho vydávajú od roku 1920 v Báčskom Petrovci) – obe tradičné ročenky sa teda dožívajú vzácnej storočnice! Prítomné publikum však nepochybne poteší aj ich najmladší „kalendárový brat“ vo vydavateľských aktivitách Slovákov žijúcich v zahraničí – v poradí 4. ročník Slovenského svetového kalendára.

Na prezentáciu Čabianskeho kalendára na rok 2020, Národného kalendára na rok 2020 a Slovenského svetového kalendára na rok 2020 pozývajú do Békešskej Čaby Michal Lászik, zodpovedný vydavateľ Čabianskeho kalendára (ČK) a predseda Čabianskej organizácie Slovákov, Zuzana Benková, členka redakčného kolektívu ČK a Hajnalka Krajcsovicsová, šéfredaktorka ČK a riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ NA POZVÁNKE V PRÍLOHE