Storočnicu Pittsburskej dohody si Slováci a Česi v USA pripomenuli slávnosťou, zúčastnil sa na nej aj Ján Varšo, predseda USŽZ

V americkom Pittsburghu sa vo štvrtok 31. mája 2018 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka konalo slávnostné podujatie pri príležitosti stého výročia podpísania Pittsburskej dohody. Na pripomienke jedného z kľúčových historických okamihov na zlomovej ceste sebauvedomovania sa a postupného vytvárania a posilňovania národnej identity Slovákov vyústiacej po rozpade Rakúsko-Uhorska do zrodu 1. Československej republiky v októbri 1918, sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ján Varšo poctil slávnostný deň svojou prítomnosťou v rámci jeho pracovnej návštevy krajanov v USA (30. mája – 4. júna), počas ktorej sa okrem pobytu v Pittsburghu stretol následne s predstaviteľmi slovenských krajanských spolkov, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v New Yorku.

Stretnutie v Pittsburghu organizovali honorárni konzuli Slovenskej a Českej republiky v spolupráci so zastupiteľskými úradmi oboch krajín vo Washingtone a s účasťou slovenskej a českej komunity.  Slávnostné podujatie sa začalo kladením vencov pri pamätnej tabuli k Pittsburskej dohode na prízemí budovy EQT Plaza. Pokračovalo v Senator John Heinz History Center v Pittsburghu. 

"Pred sto rokmi sa v tomto meste a možno v podobnom čase stretlo 29 mužov, aby spojili sily a schopnosti v službe nového vznikajúceho štátu. Ich domovina bola vzdialená tisícky míľ, pochádzali z rôznych rodín, ale spájala ich viera v budúcnosť dvoch národov," uviedol Lukáš Parízek. "Prešli sme obrovský kus cesty. Sto rokov je iba malý úsek v histórii Európy, ale je to o histórii našej štátnosti a vážime si ju. Obzvlášť sme hrdí na ostatných 25 rokov samostatnosti a hospodárskeho rastu," dodal štátny tajomník.

Prítomným sa prihovorili aj zástupcovia krajanských komunít, predstaviteľov štátu Pensylvánia i starosta mesta Pittsburgh William Peduto. Účastníci slávnostného podujatia si mohli pozrieť originál Pittsburskej dohody a spoločnú reprezentatívnu výstavu WWI Centennial Exhibition, ktorú pripravili Historický ústav Slovenskej akadémie vied a český Vojenský historický ústav.

 

X                             X                               X

 

Slovensko-americká komunita vznikla v procese hromadného vysťahovalectva najmä v druhej polovici 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2010 sa k slovenskému pôvodu hlásilo 560-tisíc obyvateľov USA, odhad krajanov je 750-tisíc.

V posledných rokoch má odchod mladých Slovákov do USA vzostupnú tendenciu. Sociálna štruktúra migrantov je charakteristická vyšším vzdelaním a tvoria ju najmä mladí ľudia. Zvyšuje sa počet Slovákov predovšetkým v amerických štátoch Florida a Kalifornia. Mestami s najväčšou koncentráciou Slovákov sú Pittsburgh, Cleveland, New York, New Jersey, Buffalo, Chicago, Miami, Sarasota, Los Angeles a San Francisco.

Pittsburská dohoda patrí k základným kameňom vzniku niekdajšieho Československa. Bola to politická dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s budúcim československým prezidentom Tomášom Garrigueom Masarykom. Pittsburská dohoda je dokument o súhlase s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Dohoda schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem.

 

Na titulnej fotografii:

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek sa prihovoril na slávnostnom podujatí pri príležitosti storočnice Pittsburskej dohody.

Na snímkach vo fotogalérii:

Česká a slovenská vládna a parlamentná delegácia a hostia pri pamätníku Pittsburskej dohody po položení vencov. Na slávnostnom podujatí v Senator John Heinz History Center v Pittsburghu sa zúčastnilo okolo 250 hostí.

Za Slovenskú republiku sa prihovorili veľvyslanec SR v USA Peter Kmec, predsedníčka zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová a štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek.

Honorárny konzul SR v Pittsburghu Joe Senko.

Národné hymny Českej republiky a Slovenskej republiky zaspievali deti z Pittsburghu.

Pamätná tabuľa na mieste, kde stála budova, v ktorej sa podpísala Pittsburská dohoda.

Pamätník venovaný Pittsburskej dohode odhalený v októbri 1989.

 

ZDROJ: MZVaEZ SR /TASR

FOTO PRE TASR: PAVOL DEMEŠ