Stránkové dni a hodiny ÚSŽZ:

Pondelok:           od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

Streda:                od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

Piatok:                od 9.00 do 12.00 hod.

 

mail: osvedcenia@uszz.gov.sk