Stredisko MZV SR pre pomoc a služby občanom

 Ministerstvo zahraničných vecí SR oznamuje občanom, že spojiť sa so Strediskom pre pomoc a služby občanom je možné 24 hodín denne na telefónnom čísle +421 2 / 5978 5978.

V pracovné dni po 18.00 hod. do 8.00 hod. nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného voľna sú služby Strediska určené na pomoc občanom, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzovej situácii, potrebujú okamžitú pomoc a nie sú v kontakte s konzulom príslušného veľvyslanectva.