Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch otvorili premiéri SR a Maďarska

Pod Pilíš, ktorý sa vypína nad obcou Mlynky (Pilisszentkereszt) v severozápadnom Maďarsku, prišlo popoludnie, náladu ktorému nič neubral ani dážď. Hostí i aktérov umeleckej časti programu vítal totiž v očakávaní udalosti, mimoriadne vzácnej pre slovenskú národnostnú menšinu nielen v pilíšskej oblasti, ale z pohľadu zachovania národnej identity a sebavedomia ako i ďalšej podpory slovenskosti našich krajanov aj v celom Maďarsku. V obci, ktorá je kultúrnym centrom Slovákov z pilíšskej oblasti, premiéri Maďarska a Slovenskej republiky Viktor Orbán a Robert Fico slávnostne otvorili budovu Strediska pilíšskych Slovákov. Na slávnosti otvorenia Strediska pilíšskych Slovákov, súčasťou ktorého boli okrem príhovorov oboch premiérov aj prívety  predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku a následné vystúpenia slovenských speváckych a folkloristických súborov z pilíšskej oblasti, sa zúčastnil aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenský premiér Robert Fico, ktorého spoločne s Viktorom Orbánom vítali v Mlynkoch chlebom a soľou, vo svojom slávnostnom príhovore okrem iného uviedol: „Verím, že dnešok je historickým dňom pre pilíšskych Slovákov, pretože dostávajú ako dar od slovenskej a maďarskej vlády kultúrny stánok, Slovenský dom. Tento dom je predovšetkým dôkazom toho, že ak existuje obojstranná dobrá vôľa a záujem, sme schopní riešiť aj citlivé, či problematické otázky,“zdôraznil R. Fico, podľa ktorého si slovenská menšina v Maďarsku zaslúži zvýšenú pozornosť zo strany Slovenska. „Je to klenot, ktorý si chceme uchovať, lebo je neoddeliteľnou súčasťou našej vlastne národnej identity,“dodal predseda slovenskej vlády, podľa ktorého Bratislava chce s Budapešťou rokovať aj o postavení Slovákov v Maďarsku v rámci priateľského dialógu a prispieť tak ku konkrétnym pozitívnym výsledkom najmä v oblasti menšinového školstva a financovania menšinovej kultúry.

Maďarský premiér Viktor Orbán poznamenal, že vo vzťahoch medzi Maďarskom a Slovenskom existujú otvorené otázky a názorové rozdiely. Spoločné hospodárske úspechy sú však podľa jeho názoru dobrým základom k tomu, aby sa podarilo vyriešiť množstvo spoločných ťažkých problémov. Slovákom žijúcim v Maďarsku a návštevníkom zo Slovenska zaželal veľa radosti z novootvoreného domu Slovákov. „Som hrdý na to, že v Maďarsku teraz mladí aj starí spievajú takto po slovensky,“vyhlásil V. Orbán po kultúrnom predstavení, ktoré pre oboch premiérov pripravili Slováci z Mlynkov. Ako doplnil, v Maďarsku neexistujú veľké veci, ktoré by sa zrodili bez boja. „Je to všade a vždy, ale, bohužiaľ, nemáme ani nádej, že by sme sa toho zbavili,“ žartoval V. Orbán. Predseda slovenskej vlády zdôraznil záujem svojej vlády na dobrých susedských vzťahoch s Maďarskom, k čomu podľa jeho slov určite môžu prispieť aj obe národnostné menšiny.
 
R. Fico o schôdzke s V. Orbánom, ktorá sa konala pred slávnostným otvorením domu Slovákov v neďalekom Dobogókö, povedal, že tá bola konštruktívna a pragmatická. Premiéri hovorili o oblastiach vzájomnej spolupráce. „V riešení hospodárskej krízy budú krajiny úspešnejšie, ak budú spolupracovať,“ konštatoval predseda vlády SR.Predseda maďarskej vlády podotkol, že pred desiatimi rokmi bolo ekonomicky Slovensko ešte za Maďarskom. V súčasnosti je však pred ním, aj keď rovnako na neho dolieha ťarcha európskej krízy. „Ak by som mal pomenovať krajinu a premiéra, ktorí sa najlepšie pasujú s krízou, musel by som Slovensko a Roberta Fica zaradiť na prvé miesto,“ zdôraznil V. Orbán.
 
Premiéri na záver svojho stretnutia podpísali dve spoločné vyhlásenia. Prvé hovorí o tom, že Maďarsko a Slovensko vybudujú medzi Komárnom a Komáromom nový most, ktorý budú oba štáty financovať rovnakým dielom. Druhý podpísaný dokument je o zámere rozvíjať miestnu komunikáciu medzi SR a Maďarskom. Pozdĺž spoločnej hranice sa podľa V. Orbána nachádza približne 360 maďarských a 540 slovenských sídel, v ktorých žije okolo 2,6 milióna ľudí. Cestné prepojenie je zhruba na každom 24-tom kilometri, a to je podľa V. Orbána v porovnaní so západnými krajinami málo. Cieľom preto je, aby takéto prepojenie bolo na zhruba každom siedmom kilometri.
 

Nový Slovenský dom ako prejav porozumenia
 
Obec Mlynky sa do širšieho povedomia verejnosti dostala v roku 2008, keď starosta Mlynkov József Lendvai predložil kontroverzný návrh, podľa ktorého by sa mali všetky slovenské spolky a organizácie z budovy Slovenského domu vysťahovať. Poslanci obecnej samosprávy v Mlynkoch väčšinou hlasov návrh schválili. Maďarský ombudsman pre menšiny Ernő Kállai vyhlásil rozhodnutie o vysťahovaní Slovákov zo Slovenského domu za protiprávne, samospráva v Mlynkoch však definitívne rozhodla o vysťahovaní. V tom istom roku sa Maďarsko a Slovensko dohodli na tom, že postavia nový dom, na ktorý prispejú rovnakým dielom.

Vybudovanie Slovenského domu v Mlynkoch sprevádzali problémy ohľadom spoločného financovania. V dôsledku nepriaznivého vývoja maďarskej meny došlo k nedoplatku z maďarskej strany. Tieto, ako aj ďalšie otázky ohľadom vlastníctva Strediska pilíšskych Slovákov, sa podarilo uzavrieť v júli 2012. Slovenská strana financovala projekt sumou 491.939 eur, vláda Maďarska schválila podporu 126 miliónov forintov (442.338 eur). SR a Maďarsko sa 20. júla tiež dohodli na konečnom vyrovnanom prefinancovaní všetkých nákladov spojených s výstavbou strediska.

Vlastníkom nehnuteľnosti a prevádzkovateľom Strediska pilíšskych Slovákov bude Celoštátna slovenská samospráva (CSS). Spoluužívateľom objektu budú aj miestne organizácie pilíšskych Slovákov, najmä Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov a Slovenská samospráva v Mlynkoch. Poslaním spoločensko-kultúrneho strediska je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na udržiavanie ich vzťahov s materskou krajinou.

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, o otvorení Strediska pilíšskych Slovákov v rozhovore pre Radio Slovakia International s redaktorkou Ingrid Slaninkovou:

www.rozhlas.sk