Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch ožilo: deti potešil Slovenský Mikuláš

Slovenský dom  – stredisko pilišských Slovákov v Mlynkoch zažil prvú oficiálnu udalosť. V piatok 8. decembra 2012 sa jeho veľká sála naplnila radostným štebotom detí. Slovenská samospráva v Mlynkoch usporiadala už tradičnú slávnosť – Slovenského Mikuláša ako svoju prvú akciu v tomto dlho očakávanom kultúrnom stánku, slúžiaceho potrebám slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

Školáci, škôlkári a tí ešte mladší čakali s  napätím  vzácnu návštevu. Minúty čakania si krátili pri prestretých stoloch, usilovne pracovali, aby nakreslili niečo pekné pre netrpezlivo očakávaného uja s veľkou bielou bradou. V ich ligotavých očiach bolo vidieť nielen vzrušenie, ale najmä veľkú radosť. Spoločným spevom piesní o Mikulášovi sa ich nálada ešte stupňovala, keď napokon začuli hlas zvonca…
 
Do miestnosti vstúpil Mikuláš a odrazu všetci stíchli, aby mu o chvíľu o to veselšie zaspievali už známe piesne. Mikuláš si sadol do kresla a rad radom si vypočul všetky slovenské piesne a básne, ktoré mu zaspievali a zarecitovali odvážnejšie deti na javisku.  Mikuláš ich odmenil nielen malými čokoládovými Mikulášmi a inými sladkosťami, ale aj krásnymi slovenskými obrázkovými knihami. Deti s radostným úsmevom na tvári utekali za mamičkami a babičkami, aby im ukázali, čo dostali.
 
Mikuláš bol dobrosrdečný a priniesol darčeky aj tým deťom, ktoré neboli dosť smelé, aby vystúpili na javisku, alebo boli také malé, že ešte nevedeli prehovoriť.  Po speve na rozlúčku Mikuláš deťom prisľúbil, že ak budú dobré a naučia sa ďalšie slovenské pesničky a básničky,  do Strediska pilíšskych Slovákov k nim príde aj o rok.

 
Viac fotografií nájdete na:

www.oslovma.hu