Stretnutia so Slovákmi žijúcimi v USA

Dňa 28. 4. 2010 odcestuje predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová do Chicaga, kde sa zúčastní Slovenského festivalu organizovaného krajanmi a zabsolvuje viacero stretnutí s členmi krajanských slovenských spolkov aktívnych v Chicagu a jeho okolí.
Následne sa predsedníčka ÚSŽZ na základe pozvania veľvyslanca SR v USA p. Petra Buriana zúčastní na porade honorárnych konzulov SR v USA, ktorú náš zastupiteľský úrad organizuje v Dallase. Keďže v konzulárnych obvodoch našich honorárnych konzulov v USA je prítomná početná krajanská komunita a pôsobí množstvo krajanských organizácií, jednou z tém porady bude aj starostlivosť Slovenskej republiky o našich krajanov. Predsedníčka úradu vo svojej prednáške oboznámi honorárnych konzulov s hlavnými úlohami, ktoré úrad plní zo zákona, ako aj s aktivitami a s prioritami práce úradu na nasledujúce obdobie. V. Prívarová sa zúčastní aj na otvorení honorárneho konzulátu SR v Dallase a súčasťou jej programu bude aj stretnutie s krajanskou komunitou v Dallase.

"navsteva-usa1"
 
"navsteva-usa2"

"navsteva-usa3"

"navsteva-usa4"