Stretnutie na pôde ÚSŽZ

Dňa 14. 4. 2010 prijala predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová predstaviteľov jednotlivých krajanských spolkov: Andreja Kurica, predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Jaromíra Slušného, predsedu Obce Slovákov v ČR, Petra Liptáka, povereného vedením redakcie časopisu Korene, Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a Pavla Čániho, riaditeľa Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Poprední predstavitelia krajanských spolkov rokovali s predsedníčkou ÚSŽZ o súčasnej situácii Obce Slovákov v ČR a vydávaní časopisu Korene, o aktivitách a akciách Zväzu Slovákov v Chorvátsku, najmä o zriadení Múzea a Domu kultúry v Našiciach a takisto aj o júnových voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, o projekte Národného múzea v Báčskom Petrovci a jeho podpore zo strany SR a ako aj o pripravovaných podujatiach.