Stretnutie s Cyrilom A. Hromníkom

10.00 h – Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák sa stretne s Cyrilom A. Hromníkom– slovenským historikom žijúcim dlhodobo v zahraničí